Rinkimų komiteto dėl registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu teikiami dokumentai

Visuomeninis rinkimų komitetas, norintis kelti kandidatų sąrašą tam tikroje savivaldybėje, privalo prieš tai (iki gruodžio 6 d.) užsiregistruoti savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

Rinkimų komitetas Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikia:

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Registruojasi visuomeninis rinkimų komitetas

Registruojamas kandidatas į merus1

1

Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

Būtina nurodyti savivaldybę.

Forma pridedama (DOC).

Pildoma visuomeninio rinkimų komiteto vardu.

Pasirašo visuomeninio rinkimų komiteto atstovas (koordinatorius)

-

2

Teikimas (prašymas) registruoti keliamą kandidatą į merus.

Būtina nurodyti savivaldybę.

Forma pridedama (DOC).

-

Pildo visuomeninis rinkimų komitetas už keliamą kandidatą į merus

Pasirašo visuomeninio rinkimų komiteto atstovas (koordinatorius)

3

Visuomeninio rinkimų komiteto atstovo (koordinatoriaus), kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Kopija

4

Pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašas. Rekomenduojama forma pridedama (DOC).

Originalai lieka sudariusiam asmeniui ir iždininkui.

Sudaroma visuomeninio rinkimų komiteto vardu

Pasirašo visuomeninio rinkimų komiteto atstovas (koordinatorius)

Sudaro ir pasirašo kandidatas į merus

5

Sutarties su politinės kampanijos audito įmone arba auditoriumi nuorašas, per politinę kampaniją planuojant gauti didesnę kaip 70 VMDU dydžio (163 800 Lt) pajamų sumą.

Neprivaloma registruojantis, galima pateikti vėliau.

Sudaroma visuomeninio rinkimų komiteto vardu.

Pasirašo visuomeninio rinkimų komiteto atstovas (koordinatorius)

Sudaro kandidatas į merus

6

Politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Kopija

7

Dokumentas, patvirtinantis, kad asmens, norinčio registruotis savarankišku dalyviu, vardu yra atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau kaip prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra.

Sąskaita atidaroma visuomeninio rinkimų komiteto atstovo (koordinatoriaus) vardu

Sąskaita atidaroma kandidato į merus vardu

Iždininko teikiami dokumentai

8

Politinės kampanijos iždininko pasirašyta Politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo duomenų teikimo elektroniniu būdu sutartis2 ir priedas. Forma pridedama (DOC).

Pasirašo iždininkas ir VRK

9

Politinės kampanijos iždininko pasirašytas Pasižadėjimas saugoti gautas informacinės sistemos „LitVote" identifikacines priemones. Forma pridedama (DOC).

Pasirašo iždininkas

 

2 Sutartis pasirašoma, jei tokia sutartis nebuvo pasirašyta anksčiau. Tais atvejais, kai vienas asmuo yra kelių politinės kampanijos dalyvių iždininkas, galima sudaryti vieną Politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo duomenų teikimo elektroniniu būdu sutartį, o jos priede nurodyti visus politinės kampanijos dalyvius, kurių duomenis teiks. Pasirašius šios formos sutartį, vėliau užteks keisti tik jos priedą, naujai sudaryti sutarties nereikės. Plačiau apie sutarties ir pasižadėjimo pildymą.