Rinkimų komisijos


Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 12 straipsnis:

1. Savivaldybių tarybų rinkimus organizuoja ir vykdo:

1) Vyriausioji rinkimų komisija;

2) apygardų rinkimų komisijos;

3) apylinkių rinkimų komisijos.

2. Į rinkimų komisiją gali būti siūlomas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris turi teisę būti renkamas Seimo nariu (neatsižvelgiant į kandidatui į Seimo narius nustatytą jauniausią amžių, bet rinkimų dieną ne jaunesnis kaip 18 metų) ir nebuvo per paskutinius trejus Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimus arba referendumą atleistas iš rinkimų arba referendumo komisijos už rinkimų ar Referendumo įstatymų pažeidimą.

3. Vienu metu tas pats asmuo negali būti rinkimų komisijos nariu ir kandidatu į savivaldybės tarybos narius, kandidatu į savivaldybės tarybos narius ir partijos atstovu rinkimams (toliau - atstovas rinkimams), atstovu rinkimams ir rinkimų komisijos nariu, kandidatu į savivaldybės tarybos narius ir rinkimų stebėtoju, rinkimų komisijos nariu ir rinkimų stebėtoju. Rinkimų komisijos narys, kuris pageidauja būti kandidatu į savivaldybės tarybos narius, prieš duodamas sutikimą tapti kandidatu, privalo ne vėliau kaip prieš 10 dienų raštu atsisakyti rinkimų komisijos nario pareigų. Jeigu rinkimų komisijos narys to nepadaro, jis pašalinamas iš rinkimų komisijos už šio įstatymo pažeidimą ir neregistruojamas kandidatu į savivaldybės tarybos narius ar iš kandidatų sąrašo išbraukiamas.