Seimo rinkimu apygardu pakeitimo projektai pirmieji variantai

I projektas. Rinkimų apygardų projektas 2016 m. Seimo rinkimams pagal dabar galiojantį Seimo rinkimų įstatymą (20 proc. nuokrypis nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus)

Konstitucinis Teismas 2015 m. spalio 20 d. priimtame nutarime pripažino, kad Seimo rinkimų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies nuostata „Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,8 iki 1,2 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus" tiek, kiek pagal ją leidžiamas iki 20 proc. rinkėjų vienmandatėje rinkimų apygardoje skaičiaus nuokrypis nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, prieštarauja Konstitucijai.

Todėl I projektas negali būti taikomas nustatant Seimo rinkimų apygardų ribas 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose.

Ankstesniųjų (2012 m.) Seimo rinkimų pagrindu parengtas vienmandačių apygardų projektas paskirstymas

 
2012 m. Seimo rinkimų apygardų ribų pagrindu paruošta 2016 m. Seimo rinkimų naujų vienmandačių apygardų lentelė. Duomenys pateikiami remiantis 2012 m. Seimo rinkimų apygardų ribomis. Rinkėjų skaičius - 2015 m. liepos 1 d. duomenimis (piliečiai, kuriems 2016 m. spalio mėn. bus sukakę 18 m.).
2 lentelės: rūšiuota pagal apygardų numerius ir pagal apygardų dydį
 

Seimo rinkimų vienmandatės rinkimų apygardos Lietuvos Respublikoje 

Iš vienos apygardos į kitą perkeltos rinkimų apylinkės Lietuvos Respublikoje 

Vilniaus miesto savivaldybės Seimo rinkimų vienmandatės rinkimų apygardos 

Kauno miesto savivaldybės Seimo rinkimų vienmandatės rinkimų apygardos 

Šiaulių miesto savivaldybės Seimo rinkimų vienmandatės rinkimų apygardos 

Vilniaus regiono  Seimo rinkimų vienmandatės rinkimų apygardos 

2016 m. Seimo rinkimų naujų vienmandačių apygardų bei apylinkių rinkėjų skaičiaus lentelės 

II projektas. Rinkimų apygardų projektas 2020 m. Seimo rinkimams laikantis Europos Tarybos Venecijos komisijos Gerosios rinkimų praktikos kodekso (10 proc. nuokrypis nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus)

Pagal Konstitucinio Teismo vertinimą, pateiktą 2015 m. spalio 20 d. nutarime Nr. KT27-N16/2015, rinkėjų skaičiaus nuokrypis Seimo rinkimų apygardose galėtų būti ne didesnis kaip 10 proc. nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus.

Todėl II projektas gali būti taikomas nustatant Seimo rinkimų apygardų ribas 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose.

Seimo rinkimų vienmandačių rinkimų apygardų žemėlapio projektas (dr. R. Tučas) 

 

 

Seimo rinkimų vienmandatės rinkimų apygardos Lietuvos Respublikoje (20MB)(17MB)