Rinkimų apygardų, apylinkių sudarymas

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 10 straipsnis: 

1. Rinkimams organizuoti ir vykdyti savivaldybės teritorijoje sudaroma viena daugiamandatė rinkimų apygarda, kurioje balsuoja visi aktyviąją rinkimų teisę turintys šios savivaldybės rinkėjai.

2. Rinkimų apygardoje pagal proporcinę rinkimų sistemą renka:

1) daugiau kaip 500 000 gyventojų - 51 savivaldybės tarybos narį;

2) nuo 300 000 iki 500 000 gyventojų - 41 savivaldybės tarybos narį;

3) nuo 100 000 iki 300 000 gyventojų - 31 savivaldybės tarybos narį;

4) nuo 50 000 iki 100 000 gyventojų - 27 savivaldybės tarybos narius;

5) nuo 20 000 iki 50 000 gyventojų - 25 savivaldybės tarybos narius;

6) iki 20 000 gyventojų - 21 savivaldybės tarybos narį.

3. Rinkimų apygardas ir renkamų tarybos narių skaičių paskelbia Vyriausioji rinkimų komisija likus ne mažiau kaip 85 dienoms iki rinkimų.

2006 m. lapkričio 24 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos Nr. 62 "Dėl rinkimų apygardų ir renkamų tarybos narių skaičių nustatymo".

Šiems rinkimams organizuoti sudaryta 60 rinkimų apygardų.

Daugiausia tarybos narių (51) renkama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą, mažiausia (po 21) - į Birštono, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Neringos, Pagėgių, Palangos miesto, Rietavo ir Širvintų rajono savivaldybių tarybas. Visoje Lietuvoje  per šiuos rinkimus renkamų tarybų narių skaičius yra 10 mažesnis nei per praėjusius rinkimus.

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 11 straipsnis:

1. Atsižvelgiant į patogumą rinkėjams atvykti į balsavimo patalpas ir rinkėjų skaičių, savivaldybių teritorijos dalijamos į rinkimų apylinkes.

2. Savivaldybės teritorijos suskirstymą, kuris yra pastovus organizuojant ir vykdant įvairius rinkimus ir referendumus, į rinkimų apylinkes savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu tvirtina ir prireikus keičia Vyriausioji rinkimų komisija. Patvirtintų rinkimų apylinkių sąrašą, jo pakeitimus Vyriausioji rinkimų komisija skelbia „Valstybės žiniose".

3. Rinkimų apylinkės teritorijoje turi gyventi ne daugiau kaip 5 000 rinkėjų.

4. Rinkimų apylinkės ribos, balsavimo patalpos adresas keičiami prireikus, bet ne vėliau kaip likus 100 dienų iki rinkimų. Savivaldybės administracijos direktorius teikime tvirtinti savivaldybės teritorijos suskirstymą į rinkimų apylinkes nurodo siūlomą rinkimų apylinkės pavadinimą, rinkimų apylinkę sudarančius adresus, rinkėjų skaičių sudaromoje apylinkėje, balsavimo patalpų adresą ir telefoną. Teikime keisti savivaldybės teritorijos suskirstymą į rinkimų apylinkes nurodomi siūlomi pakeitimai. Šie pakeitimai turi būti pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip likus 110 dienų iki rinkimų. Jeigu anksčiau nustatytose balsavimo patalpose negalima surengti balsavimo, Vyriausioji rinkimų komisija apygardos rinkimų komisijos teikimu gali pakeisti apylinkės rinkimų komisijos balsavimo patalpos adresą likus iki rinkimų ir trumpesniam, negu šiame straipsnyje nustatyta, terminui.