Rinkėjų sąrašai

2009 m. balandžio 27 d. baigiamas rinkėjo pažymėjimo įteikimas.

Rinkėjų sąrašų sudarymas:

Rinkėjas, kuris laiku negavo rinkėjo pažymėjimo, arba kuriam buvo išduotas netikslus rinkėjo pažymėjimas, apie tai privalo nedelsdamas pranešti apylinkės rinkimų komisijai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje gyvena, bei pateikti rinkimų komisijai savo pasą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu rinkėjas yra įrašytas į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, jam komisija išduos naują rinkėjo pažymėjimą.

Jeigu rinkėjas neįrašytas į rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, bet rinkėjo gyvenamosios vietos adresas pagal gyventojų registro duomenis yra priskirtas šiai rinkimų apylinkės teritorijai, arba rinkėjas pateikia kitų įrodymų, kad jis gyvena šios rinkimų apylinkės teritorijoje, apylinkės rinkimų komisija pateikia rinkėjui užpildyti nustatytos formos prašymą įrašyti rinkėją į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą (arba šį prašymą užpildo apylinkės rinkimų komisijos narys).

Savivaldybės rinkimų komisija gali išrašyti rinkėjo pažymėjimą kitos savivaldybės rinkėjų sąraše įrašytam rinkėjui, jeigu jis negali parvykti į nuolatinę gyvenamąją vietą ir jo pasiimti. Tam rinkėjas turi parašyti prašymą. Rinkėjus, neįrašytus į rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, į apylinkę ragintume kreiptis iki gegužės 6 d.

Iki 2009 m. gegužės 10 d. tvirtinami galutiniai rinkėjų sąrašai.

Papildomų rinkėjų sąrašų sudarymas:

Jeigu į apylinkės rinkimų komisiją po galutinio rinkėjų sąrašų patvirtinimo (bet ne vėliau kaip iki rinkimų dienos 18 val.) kreipiasi neįrašytas į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą rinkėjas ir pateikia Lietuvos Respublikos piliečio pasą su jame įrašytu gyvenamosios vietos adresu arba pasą ar asmens tapatybės kortelę bei dokumentą apie deklaruotą gyvenamąją vietą (gyvenamoji vieta turi būti paskirta šios rinkimų apylinkės teritorijai), apylinkės rinkimų komisija įrašo rinkėją į papildomą rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą ir leidžia jam balsuoti nustatyta tvarka.

Deklaravimo įstaiga:

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkciją atlieka savivaldybės. Savivaldybėse, kuriose yra įsteigtos seniūnijos, deklaravimo įstaigos funkciją įgyvendina seniūnija, o savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos, arba savivaldybių teritorijose, kurios nepriskirtos seniūnijoms, deklaravimo įstaigos funkciją įgyvendina kitas savivaldybės administracijos padalinys. Deklaravimo įstaiga asmens prašymu išduoda jo deklaruotą gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą, o gyvenamosios vietos neturinčio asmens, į apskaitą įtraukto Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, prašymu - pažymą, patvirtinančią, kad šis asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Šioje pažymoje nurodoma savivaldybė, kurioje tas asmuo gyvena.