Rinkėjo kortelė

RINKĖJO KORTELĖS SPAUSDINIMAS

 

*** 

Rinkėjo kortelė balsuojant rinkimų ir ne rinkimų dieną

Rinkimų dieną savo apylinkėje, kurioje esate deklaravęs savo gyvenamąją vietą, galite eiti balsuoti be rinkėjo kortelės.

Rinkėjo kortelė yra būtina tik balsuojant ne rinkimų dieną, ne savo apygardoje, t.y. balsuojant specialiuose paštuose, iš anksto ar namuose rinkėjo kortelė yra būtina.

Vardinės rinkėjo kortelės ir nevardinio kvietimo į rinkimus rinkėjui įteikimas

Rinkėjų kortelės yra įteikiamos gyventojams nuo rugsėjo 18 d. iki spalio 6 d. Jei rinkėjo kortelės nebuvo įmanoma įteikti asmeniškai, nevardinis kvietimas atvykti balsuoti gali būti įdėtas į pašto dėžutę arba perduotas rinkėjo kaimynui.

Apylinkės rinkimų komisijos narys, įteikdamas rinkėjo kortelę, privalo informuoti rinkėjus apie tai, kokie asmenys ir kaip gali įgyvendinti teisę balsuoti namuose, kaip gali balsuoti rinkėjų artimieji, kurie negyvena nurodytu adresu, yra išvykę kitur ar kaip gali balsuoti rinkėjai, apsistoję nurodytu adresu, bet įrašyti į kitos apylinkės rinkėjų sąrašus.

Jei negavote ar pametėte rinkėjo kortelę:

Rinkėjo kortelę galite atsispausdinti čia.

Spausdindami rinkėjo kortelę turite nurodyti (įrašyti) savo asmens kodą, vardą, pavardę (pagal pasą, asmens tapatybės kortelę), paso arba asmens tapatybės kortelės numerį. Sistemai patikrinus, ar įrašyti duomenys atitinka Gyventojų registro duomenis, jums bus suteikiama galimybė atsispausdinti rinkėjo kortelę. Atsispausdintą rinkėjo kortelę pasirašykite.

Rinkėjas, kuris laiku negavo rinkėjo kortelės, arba kuriam buvo išduota netiksli rinkėjo kortelė, apie tai privalo nedelsdamas pranešti apylinkės rinkimų komisijai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje gyvena bei pateikti rinkimų komisijai savo pasą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu rinkėjas yra įrašytas į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, jam komisija išduos naują rinkėjo kortelę.

Jeigu rinkėjas neįrašytas į rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, bet rinkėjo gyvenamosios vietos adresas pagal gyventojų registro duomenis yra priskirtas šiai rinkimų apylinkės teritorijai, arba rinkėjas pateikia kitų įrodymų, kad jis gyvena šios rinkimų apylinkės teritorijoje (įrodymais gali būti kvitai įrodantys mokesčių mokėjimus, prenumerata tuo adresu, buto pirkimo sutartis ir pan.), apylinkės rinkimų komisija pateikia rinkėjui užpildyti nustatytos formos prašymą (forma F5) įrašyti rinkėją į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą (arba šį prašymą užpildo apylinkės rinkimų komisijos narys). Tai galima padaryti išankstinių rinkėjų sąrašų tikslinimo laikotarpiu - iki spalio 5 d.

Jeigu rinkėjas, neįrašytas į rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, į rinkimų apylinkę kreipiasi po galutinių rinkėjų sąrašų patvirtinimo arba rinkimų dieną ne vėliau 18 d., toks rinkėjas balsuoja Vyriausiosios rinkimų komisijos tvarka nustatyta 2012 m. liepos 3 d. sprendimu Nr.Sp-97 „Dėl rinkėjų, gyvenančių rinkimų apylinkės teritorijai priskirtu adresu, tačiau neįrašytų į apylinkės rinkėjų sąrašą, balsavimo 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose tvarkos aprašo patvirtinimo". Rinkėjas turi pateikti apylinkės rinkimų komisijai pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą savivaldybėje.

Rinkėjas, neįrašytas į konkrečios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, dėl to kad yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą savivaldybėje, rinkimų dieną iki 18 val. gali balsuoti vienoje rinkimų apylinkėje, priskirtoje Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. Sp-243 patvirtintame sąraše, o balsavimo tvarka nustatyta 2012 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. Sp-97 „Dėl rinkėjų, gyvenančių rinkimų apylinkės teritorijai priskirtu adresu, tačiau neįrašytų į apylinkės rinkėjų sąrašą, balsavimo 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

Esant norui rinkėjo kortelę atsiimti kitoje apygardoje:

Apygardų rinkimų komisija gali išrašyti rinkėjo kortelę kitos apygardos rinkėjų sąraše įrašytam rinkėjui, jeigu jis negali parvykti į nuolatinę gyvenamąją vietą ir jos pasiimti. Tam rinkėjas turi parašyti prašymą.