Kandidatų sąrašų reitingavimo duomenys, nurodyti balsavimo biuleteniuose

2020 m. spalio 11 d. rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą reitingavimo duomenys 

2019 m. gegužės 26 d. rinkimų į Europos Parlamentą reitingavimo duomenys

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų reitingavimo duomenys

2016 m. spalio 12 d. Seimo rinkimų reitingavimo duomenys

***

Pastaba.  Duomenų šaltinis yra Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos Rinkimų dienos duomenų perdavimo posistemė, kurioje rinkimų apylinkių darbuotojai įveda balsavimo biuleteniuose nurodytus reitingavimo duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiami pirminiai balsavimo biuleteniuose rinkėjų nurodyti ir komisijų narių įvesti reitingavimo duomenys. Skaičiuojant kandidatų gautus pirmumo balsus yra atmetami pertekliniai duomenys (tame pačiame biuletenyje besidubliuojantis kandidato numeris, nesantys kandidatų numeriai, išbrauktų kandidatų numeriai).

***

Duomenų teikimo sąlygos

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos tvarkomi atviri duomenys teikiami neatlygintinai. Duomenimis galite naudotis jei:

  • Laikotės LR teisės aktų reikalavimų;
  • Neklaidinate vartotojų dėl informacijos šaltinių, informacijos naudojimo sąlygų, informacijos oficialumo pobūdžio;
  • Nekeičiate duomenų tikrumo ir nesudarote kitų sąlygų, kad vartotojai būtų kitaip klaidinami;
  • Nurodote pirminį informacijos šaltinį (Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją).