Registruotos Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos

Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje registruotos Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos

Eil. Nr.  Iniciatyvos pavadinimas Europos Komisijos registracijos numeris ir data

VRK registravimo data ir sprendimo numeris

VRK patvirtintų pritarimų pareiškimų lapų (lietuvių k.) išdavimo ir grąžinimo data Statusas

1

Vienas iš mūsų"

 ECI(2012)000005

2012-05-11

2012-08-22 Nr. Sp-14

2012-08-27

2013-11-01*

Atsakyta EK

2 „ES Klimato ir energetikos paketo sustabdymas"

 ECI(2012)000010

 2012-08-08

2013-04-26 Sp-94

2013-05-03

2013-11-01*

Nepakankama parama

*Organizatoriams patyrus sunkumų pradiniu piliečių iniciatyvos etapu, Europos Komisija nustatė naują terminą. Daugiau informacijos pateikiama Europos Komisijos pranešime spaudai (anglų k.).

***

Visos šiuo metu pasirašomos Europos Komisijos registruotos Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos.