Registravimui teikiami dokumentai

Kelti kandidatus ar išsikelti kandidatu galima tik prieš tai užsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Savarankiškų 2017 m. rugsėjo 10 d. naujų Marijampolės savivaldybės tarybos nario-mero rinkimų politinės kampanijos dalyvių registracija vyksta VRK nuo 2017 m. kovo 25 d. iki 2017 m. birželio 17 d.

Eil. Nr.

Teikiamas dokumentas 

Fizinis asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu 

Politinė partija, norinti 

registruotis savarankišku dalyviu

registruoti kandidatą savarankišku dalyviu

 1

Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC). Fiziniam asmeniui būtina nurodyti rinkimų apygardą.

 Taip

  Taip

 2

Teikimas (prašymas) registruoti keliamą kandidatą savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC). 

 -

 Taip 

 3

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas 

 Taip 

-

 Taip

 4

Pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašas (DOC)

 Taip 

  Taip

 Taip

 5

Sutarties su politinės kampanijos audito įmone nuorašas

 nebūtina

  nebūtina

 nebūtina

 6

Politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

  Taip

 Taip

 Taip

 7

Dokumentas, patvirtinantis, kad asmens, norinčio registruotis savarankišku dalyviu, vardu yra atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau negu prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra

  Taip

 Taip

 Taip

 8

Atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių sąrašas

 -

 nebūtina

Privalomai teikiamų dokumentų skaičius 

Papildomai galima pateikti

1

1

 

VRK 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. Sp-158 "Dėl savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos"