Referendumo "Dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo" klausimas

Ar Jūs pritariate, kad būtų priimtas šis įstatymas:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 55 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2019 m.                 d. Nr.

Vilnius

1 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„55 straipsnis

Seimą sudaro Tautos atstovai – 121 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių.

Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas."

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šis įstatymas taikomas eiliniams ir pirmalaikiams Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams, organizuojamiems po šio įstatymo įsigaliojimo.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas"