Pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus pareiškiniai dokumentai

PRETENDENTO BŪTI KANDIDATU Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS

PATEIKIAMŲ VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI PAREIŠKINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

Registruotis pretendentu būti kandidatu į Respublikos Prezidentus prasideda: nuo vasario 16 d. iki kovo 8 d. 17 val.

Asmuo turi būti užsiregistravęs savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

Pareiškiniai dokumentai teikiami RINKĖJO PUSLAPYJE https://www.rinkejopuslapis.lt. Pateikus dokumentus elektroniniu būdu, teikiami VRK popieriniai pasirašyti pareiškiniai dokumentai.

Apie atvykimą į Vyriausiąją rinkimų komisiją asmuo praneša iš anksto

tel. (8~5) 239 6825 ir susitaria dėl atvykimo laiko.

I. Pretendentas pateikia dokumentus:

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pastabos

1.

Pareiškimą apie dalyvavimą rinkimuose kandidatu į Respublikos Prezidentus

Forma pridedama

2.

Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą

Dokumentas grąžinamas pretendentui, kai Vyriausioji rinkimų komisija patikrina.

3.

Partijos (partijų) sprendimą dėl kandidato į Respublikos Prezidentus iškėlimo (jeigu kelia ir partija)

Laisva forma pagal partijos įstatus

4.

Pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus užpildytą anketą

Forma pridedama

5.

Pretendento būti  kandidatu į Respublikos Prezidentus pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus

Forma pridedama

6.

Dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas

Informacija apie užstato dydį ir kaip jį sumokėti pridedama

7.

Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą.

Forma pridedama

Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas išduoda pretendentui parašų rinkimo lapus.

II. Užpildytų parašų rinkimo lapų ir kitų pareiškinių dokumentų pateikimas – iki kovo 28 d. 17 val.

8.

Užpildyti parašų rinkimo lapai (grąžinami visi lapai –  ir sugadinti, ir neužpildyti)

Pagal VRK nustatytą tvarką

Bylos aprašas

Bylų aprašas

9.

Duomenų anketą apie ryšius su užsienio specialiosiomis tarnybomis (struktūromis)

Forma pridedama

10.

Pajamų deklaracijos išrašą

Kandidatas deklaruoja savo pajamas ir turtą už 2017 metus. Deklaravus inicijuojamas elektroninių išrašų  gavimas iš VMI automatiniu būdu „Rinkėjo puslapyje", atspausdinama

 ir pasirašoma

11.

Turto deklaracijos išrašą

12.

Privačių interesų deklaraciją

Deklaracijos duomenys turi atitikti tos dienos, kai pildoma deklaracija, duomenis. Deklaracija pateikiama pagal VTEK patvirtintas taisykles www.vtek.lt. Svarbu deklaracijos 6-ame  punkte nurodyti šias pareigos „150 – kandidatas į Respublikos Prezidentus.  Deklaracija atspausdinama  „Rinkėjo puslapyje" ir pasirašoma kiekvieno lapo apačioje dešiniajame kampe

13.

Biografiją

Forma pridedama, pateikiama tik sistemoje

14.

Nuotrauką

Raiška ne mažiau kaip 300 DPI, pateikiama tik sistemoje

15.

Gali pateikti ­ pažymą apie sveikatos būklę

 

16.

Patikėtinių sąrašas

Forma pridedama

Patikėtinių sąrašas teikiamas vėliau, kai pretendentas užregistruojamas kandidatu