Politinių kampanijų finansavimo kontrolė 2008 metais

Politinių kampanijų finansavimą  reglamentuoja Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas.


2008 m. Seimo rinkimų politinė kampanija prasidėjo 2008 m. balandžio 2 d.


VRK sprendimai, reglamentuojantys politines kampanijas

Registruoti politinės kampanijos dalyviai


Vyriausiosios rinkimų komisijos parengta informacija:

2008 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyviams
  Dalyvių registracija
  Aukos
  Išlaidos ir jų apskaita

Viešosios informacijos skleidėjams ir rengėjams
  Informacija
  Politinės reklamos žiniasklaidos priemonėse rekomendacijos
  Politinės reklamos žymėjimas
 

Aukotojams
  Aukojant politinėms partijoms ir kandidatams svarbu nurodyti asmens kodą ir gyvenamosios vietos adresą

Vyriausiosios rinkimų komisijos išleisti leidiniai:

  Į pagalbą politinės kampanijos dalyviams, viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams, apygardų rinkimų komisijoms.
  Į pagalbą viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams, apygardų rinkimų komisijoms.