Politinių kampanijų finansavimo duomenų paieška (2008-2015 m.)

Politinių kampanijų finansavimo duomenų paieška skirta rinkėjui, analitikui, žurnalistui.

Naudojantis paieška galima rasti visų nuo 2008 metų prasidėjusių politinių kampanijų finansavimo duomenis, kuriuos VRK pateikė politinės kampanijos dalyviai (jų iždininkai), apygardų rinkimų komisijų politinės reklamos stebėsenos grupės, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai.

Vykstančių politinių kampanijų finansavimo duomenys atnaujinami vieną kartą per parą.
 
1.    Politinės kampanijos dalyvių pateikta informacija (2008-2015 m.):
 

1.1.    Politinių kampanijų finansavimo duomenys

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita – dokumentas, kuriame savarankiškas politinės kampanijos dalyvis nurodo politinės kampanijos pajamas: gautas aukas ar jų sumas pagal aukotojų grupes, kitas politinei kampanijai gautas lėšas, aukotojus (pateikia aukotojų sąrašą) bei nurodo turėtas politinės kampanijos išlaidas ir prisiimtus įsipareigojimus (pagal išlaidų grupes).
Paieška VRK svetainėje skelbiami dokumentai
Pateikia duomenis apie gautas aukas ir jų aukotojus bei suminius duomenis apie išlaidas (pagal išlaidų grupes)
 
Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos skelbiamos konkrečių rinkimų rubrikose konkretaus dalyvio skiltyje "Finansavimo ataskaitos", Aukų ir aukotojų sąrašai - skiltyje "Aukotojų sąrašas" arba "Aukų ir aukotojų sąrašas"
 

 1.2.    Politinės kampanijos dalyvių duomenys apie politinę reklamą

Paieška VRK svetainėje skelbiami dokumentai
Pateikia duomenis apie politinės reklamos paskleidimą ir jos finansavimo šaltinius
 
Politinės kampanijos dalyvių ataskaitos dėl politinės reklamos paskleidimo ir jos finansavimo šaltinių (patvirtintos ir pateiktos VRK) nuo 2011 metų savivaldybių tarybų rinkimų skelbiamos konkrečių rinkimų rubrikose konkretaus dalyvio skiltyje "Finansavimo ataskaitos"
 

 1.3.    Politinės kampanijos dalyvių sudarytos sutartys

Paieška VRK svetainėje skelbiami dokumentai
Pateikia duomenis apie dalyvių sudarytas sutartis

Skelbiamos finansavimo sutartys ir informacija apie sutartis su paslaugų teikėjais, reklamos gamintojais, viešosios informacijos rengėjais ar skleidėjais. Visas dalyvio sudarytų sutarčių sąrašas skelbiamas konkrečių rinkimų rubrikose konkretaus dalyvio skiltyje "Sutartys"

Sutartys VRK pateikiamos kartu su Politinės kampanijos finansavimo ataskaita Įstatyme numatytais terminais (25 arba 85 dienos nuo rinkimų rezultatų paskelbimo priklausomai nuo politinės kampanijos dalyvio gautų lėšų)
 

2.    Rinkimų komisijų vykdomos politinės reklamos stebėsenos duomenys

Paieška VRK svetainėje skelbiami dokumentai
Pateikia detalius rinkimų komisijų apygardos teritorijose vykdomos viešai skleidžiamos politinės reklamos stebėsenos duomenis
 
Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos skelbiamos konkrečių rinkimų rubrikose pagal stebėsenos grupes
 

 3.    Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenys apie paskleistą politinę reklamą

 

Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija – Vyriausiajai rinkimų komisijai privalomas pateikti dokumentas, kuriuo viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas deklaruoja paskleistą politinę reklamą, nurodo paskleistos politinės reklamos kainą, įkainius, skelbimo laiką (plotą) ir asmenį, kurio interesais politinė reklama buvo paskleista, taip pat asmenį, užsakiusį parengti ar paskleisti politinę reklamą, ir asmenį, sumokėjusį už politinės reklamos paskleidimą.

Paieška VRK svetainėje skelbiami dokumentai
Pateikia detalius rinkimų komisijų Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijų duomenis
 
Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos skelbiamos konkrečių rinkimų rubrikose pagal rengėją ar skleidėją
Politinei reklamai taikytini įkainiai.