Politinio komiteto teikiami pareiškiniai dokumentai savivaldybės rinkimų komisijai

Pareiškinių dokumentų įteikimas pradedamas likus 83 dienoms (nuo 2022-12-12  ) ir baigiama likus 65 dienoms iki rinkimų (2022-12-30  17.00 val.).

Pareiškiniai dokumentai SRK teikiami RINKĖJO PUSLAPYJE (https://www.rinkejopuslapis.lt)  elektroniniu būdu.

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pastabos

1.

Pareiškimas dalyvauti rinkimuose

Pareiškimo tekstas:

(Politinio komiteto pavadinimas) pareiškia dalyvausiantis 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose

2.

Įgaliojimą atstovui rinkimams atstovauti Vyriausiojoje rinkimų komisijoje / savivaldybės rinkimų komisijoje

Rekomenduojama forma  pridedama.

Užpildyta popierinė forma siunčiama jonas.spaicys@vrk.lt arba organizavimas@vrk.lt vėliau užpildoma Rinkėjo puslapyje

3.

Politinio komiteto atstovo rinkimams pasirašytą keliamų kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašą

Pildoma Rinkėjo puslapyje

 

4.

Dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas už keliamų kandidatų sąrašą šioje savivaldybėje.

Informacija apie rinkimų  užstatą pridedama. Pavedimo kopija prisegama Rinkėjo puslapyje

5.

Prašymą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą.

Pildoma Rinkėjo puslapyje

6.

Trumpą rinkimų programą

Prisegama Rinkėjo puslapyje (ne daugiau kaip 1800 spaudos ženklų (su tarpais))

7.

Politinio komiteto logotipą

Prisegama Rinkėjo puslapyje

8.

Kiekvieno kandidato:

 

 

8.1. kandidato anketą 

Pildoma Rinkėjo puslapyje

 

8.2. metinės gyventojo pajamų deklaracijos išrašą;

Kandidatas deklaruoja savo pajamas ir turtą už 2021 metus. Deklaravus, inicijuojamas elektroninių išrašų gavimas iš VMI automatiniu būdu „Rinkėjo puslapyje". Deklaruojant turtą, nurodomas pareigybės kodas – „602".
Jei pajamų ir turto deklaracijos už 2021 m. jau buvo pateiktos VMI anksčiau (pagal einamas pareigas), tai kandidatui nieko nereikia daryti (t. y., nereikia pildyti deklaracijų)

 

8.3. metinės gyventojo turto deklaracijos išrašą;

 

8.4. privačių interesų deklaraciją;

Deklaracijos duomenys turi atitikti tos dienos, kai pildoma deklaracija, duomenis. Deklaracija pateikiama www.pinreg.vtek.lt/ .Pirmiausia pasirenkama deklaracijos teikimo priežastis – „Kandidatuojama rinkimuose" ir pareigos „Kandidatas į savivaldybės tarybos narius"

 

8.5. pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis.

Pildoma Rinkėjo puslapyje

 

8.6. sutikimą būti iškeltam kandidatu;

Pildoma Rinkėjo puslapyje

 

8.7. kandidato nuotrauką;

Prisegama Rinkėjo puslapyje (nuotraukos dydis turi būti 3x4, spalvota, portretinė; fonas vienspalvis, neturėtų būti reklamos požymių turinčių ženklų, kitų asmenų ar simbolių;  failo formatas: TIFF, JPG, JPEG arba PNG,  raiška ne mažiau 300 DPI)

 

8.8. kandidato biografiją;

Pildoma Rinkėjo puslapyje

9.

Dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas už nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis (jeigu sąraše yra tokių kandidatų).

Informacija apie užstato dydį ir kaip jį sumokėti pridedama. Pavedimo kopija prisegama Rinkėjo puslapyje

10.

Prašymą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą

(jeigu yra mokamas rinkimų užstatas už nesuderinamas pareigas).

Prisegama Rinkėjo puslapyje

(forma)

11.

Jeigu politinis komitetas kelia kandidatą į savivaldybės merus pateikia taip pat:

 

 

11.1. kandidato rinkimų programą.

Prisegama Rinkėjo puslapyje (ne daugiau kaip 1800 spaudos ženklų (su tarpais))

 

11.2. įsipareigojimą, jeigu asmuo bus išrinktas, nutraukti darbą ar kitokią veiklą nesuderinamą su mero pareigomis.

Pildoma Rinkėjo puslapyje

Iki rinkimų dienos likus ne mažiau kaip 65 dienoms (iki 2022 m. gruodžio 30 d. ) du ar keli politiniai komitetai gali sujungti savo kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašus. Sudarydami koaliciją pateikia savivaldybės rinkimų komisijai:

12.

Politinių komitetų atstovų rinkimams pareiškimą dėl komitetų iškeltų kandidatų sąrašų sujungimo.

 

užpildyta forma siunčiama organizavimas@vrk.lt

13.

Politinio komiteto jungtinį kandidatų sąrašą.

Pildoma  Rinkėjo puslapyje (kandidatai į savivaldybės tarybos narius surašyti pagal iš naujo sudarytą eilę. Jungtiniame sąraše kandidatų negali būti mažiau kaip pusė ir du kartus daugiau kaip iš viso renkama tos savivaldybės tarybos narių)

14.

Dokumentus, patvirtinančius, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas  kandidatų sąrašams sujungti.

Po 0,3 VMDU –  po 479,4 Eur už kiekvieną sujungiamą sąrašą. Pavedimo kopija siunčiama organizavimas@vrk.lt   

15.

Prašymą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą.

Forma siunčiama organizavimas@vrk.lt