Politinės reklamos žymėjimas

Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 17 straipsnis numato, kad politinė reklama turi būti teisės aktų nustatyta tvarka pažymėta nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos.
U
ž nepažymėtos reklamos skleidimą taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė.

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai:
2009 m. kovo 13 d. Nr. 63 "Dėl politinės reklamos žymėjimo radijo, televizijos programose tvarkos",
2009 m. kovo 13 d. Nr. 64 "Dėl politinės reklamos žymėjimo periodinės spaudos leidiniuose tvarkos".