Politinės reklamos žymėjimas

Politinė reklama turi būti teisės aktų nustatyta tvarka pažymėta nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos.

 

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai:
  2008-08-20 Nr. 69 "Dėl rinkimų agitacijos (politinės reklamos) žymėjimo radijo ir televizijos programose tvarkos";
  2008-08-20 Nr. 70 "Dėl politinės reklamos (rinkimų agitacijos) žymėjimo periodinės spaudos leidiniuose tvarkos".