Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos

 Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos teikiamos:
1. likus 10 dienų iki rinkimų;
2. likus 5 dienoms iki pakartotinio balsavimo;
3. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos.