Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos

Savivaldybių rinkimų komisijos politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitas teikia:
1. likus 10 dienų iki rinkimų (iki 2023 m. vasario 23 d.);
2. likus 5 dienoms iki pakartotinio balsavimo (iki 2023 m. kovo 14 d.);
3. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos (planuojama, kad iki 2023 m. balandžio 7 d.).

Politinės reklamos stebėtojų teikiama politinės reklamos kaina yra orientacinė.

Gavus duomenis apie politinę iš trijų šaltinių (politinės kamapnijos dalyvių, viešosios informacjos rengėjų ir skleidėjų bei politinės reklamos stebėsenos), jie yra lyginami, analizuojama ar politinės kampanijos dalyviai deklaravo visą politinę reklamą ir nurodė išlaidas jai.