Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos

Pagal 2021 m. sausio 5 d. VRK sprendimu Nr. Sp-3 patvirtintą 2021 m. balandžio 11 d. naujų Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašą, Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos teikiamos:
1. likus 10 dienų iki rinkimų (iki 2021 m. balandžio 1 d.);
2. likus 5 dienoms iki pakartotinio balsavimo (iki 2021 m. balandžio 20 d.);
3. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos (planuojama, kad iki 2021 m. balandžio 30 d (gegužės 14 d., jei vyks pakartotiis balsavimas).