Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos

Pagal 2020 m. balandžio 7 d. VRK sprendimu Nr. Sp-38 patvirtintą 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašą , Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos teikiamos:
1. likus 10 dienų iki rinkimų (iki 2020 m. spalio 1 d.);
2. likus 5 dienoms iki pakartotinio balsavimo (iki 2020 m. spalio 20 d.);
3. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos (planuojama, kad iki 2020 m. lapkričio 11 d.).