Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos

Pagal 2019 m. liepos 2 d. VRK sprendimu Nr. Sp-315 patvirtintą 2019 m. rugsėjo 8 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėse Žirmūnų Nr. 4, Gargždų Nr. 31 ir Žiemgalos Nr. 46 rinkimų apygardose politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašą, Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos teikiamos:
1. likus 10 dienų iki rinkimų (iki 2019 m. rugpjūčio 29 d.);
2. likus 5 dienoms iki pakartotinio balsavimo (iki 2019 m. rugsėjo 17 d.);
3. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos (planuojama, kad iki 2019 m. spalio 7 d.).

Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos bus skelbiamos jas gavus.