Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos

Pagal 2018 m. gruodžio 4 d. VRK sprendimu Nr. Sp-170 patvirtintą 2019 metų rinkimų politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašą, Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos teikiamos:
1. likus 10 dienų iki rinkimų (iki 2019 m. vasario 21 d.);
2. likus 5 dienoms iki pakartotinio balsavimo (iki 2019 m. kovo 12 d.);
3. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos (planuojama, kad iki 2019 m. balandžio 3 d.).