Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos

Pagal 2018 m. gruodžio 4 d. VRK sprendimu Nr. Sp-170 patvirtintą 2019 metų rinkimų politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašą, Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos teikiamos:
1. likus 10 dienų iki rinkimų (iki 2019 m. gegužės 16 d.);
2. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos (planuojama, kad iki 2019 m. birželio 12 d.).

Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos bus skelbiamos jas gavus.