Politinės reklamos įkainių ir sąlygų deklaravimas

Pagal Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalį politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas. Viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai iki kiekvienų metų sausio 1 dienos VRK pateikia politinės kampanijos laikotarpiu taikytinus politinės reklamos įkainius ir sąlygas, o šie ne vėliau kaip iki politinės kampanijos laikotarpio pradžios gali būti pakeisti su VRK sutikimu. VRK įkainius nedelsdama paskelbia savo interneto tinklalapyje.

Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo VRK pateikti politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos taikomi visoms politinėms kampanijoms, prasidedančioms tais kalendoriniais metais, neatsižvelgiant į politinės kampanijos pabaigą.

VRK suteikia programinę įrangą viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo politinės kampanijos laikotarpiu taikytiniems įkainiams ir sąlygoms deklaruoti. Įkainiai ir sąlygos deklaruojami naudojantis VRK informacine sistema „LitVote".

Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas su Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliotu asmeniu pasirašo VRK 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. Sp-76 patvirtintą Politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo duomenų teikimo elektroniniu būdu sutartį ir pasižadėjimą. Užpildyta ir pasirašyta sutartis 2 egzemplioriais bei pasirašyta pasižadėjimas pateikiamas Vyriausiajai rinkimų komisijai adresu: Gynėjų 8, 01109, Vilnius. Duomenims įvesti suteikiamas „LitVote" vartotojo vardas ir slaptažodis.

Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas, prisijungęs prie „LitVote" informacinės sistemos, įveda informaciją apie politinei reklamai taikytinus įkainius ir sąlygas:
- mato vienetą, kuriam taikomas įkainis;
- įkainis nuo (be PVM ir su PVM);
- įkainis iki (be PVM ir su PVM);
- įkainių sąlygas (galima prisegti rinkmeną);
- įkainių pateikimo datą;
- metus, kuriais galioja deklaruojami įkainiai.

Įvedus visus įkainius, būtina juos patvirtinti (spausti mygtuką „Deklaruoti įkainius"). Tik patvirtinti įkainiai ir sąlygos laikomi pateiktais VRK. Nepatvirtinti įkainiai nelaikomi pateiktais, jie neskelbiami, bet sistemoje išsaugomi, gali būti keičiami. Patvirtinti įkainiai gali būti keičiami tik VRK sutikimu ir tik iki politinės kampanijos pradžios.

Primename, kad 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinė kampanija prasidės 2010 m. lapkričio 3 d. Taigi, visos 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos metu politinei reklamai turės būti taikomi 2010 metams deklaruoti įkainiai ir sąlygos. Deklaruojant įkainius, kurie bus taikomi šių politinių kampanijų politinei reklamai, būtina nurodyti, kad įkainiai galioja 2010 metais.

Deklaruotus įkainius galima rasti adresu http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/99_lt/Ikainiai/index.html.

Dėl įkainių pateikimo galima konsultuotis su Politinių partijų ir politinių kampanijų skyriaus darbuotojais (http://www.vrk.lt/lt/pirmas-puslapis/struktura-ir-kontaktai/kontaktai.html).

VRK sprendimai:
- „Dėl Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2010-09-07, Nr. Sp-58);
- „Dėl viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos formos bei jos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2010-09-15, Nr. Sp-65);
- „Dėl Politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2010-09-15, Nr. Sp-66);
- „Dėl "Litvote" informacinės sistemos naudotojų registracijos ir duomenų teikimo sutarties formų patvirtinimo" (2010-09-22, Nr. Sp-76).