Politinės partijos teikiami pareiškiniai dokumentai Vyriausiajai rinkimų komisijai ir savivaldybės rinkimų komisijai

      Pareiškinių dokumentų pateikimas pradedamas likus 83 dienoms (nuo 2022-12-12 ) ir baigiamas likus 65 dienoms iki rinkimų (2022-12-30  17.00 val.).

    Pareiškiniai dokumentai pildomi portale RINKĖJO PUSLAPIS (https://www.rinkejopuslapis.lt) ir teikiami VRK ir (ar) SRK elektroniniu būdu.

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pastabos

Partija privalo pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai:

1.

Pareiškimą dalyvauti rinkimuose.

Pareiškimo tekstas:

(Partijos pavadinimas) pareiškia dalyvausianti 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose.                 

2.

Įgaliojimą atstovui rinkimams atstovauti Vyriausiojoje rinkimų komisijoje.

Rekomenduojama forma  pridedama.

Užpildyta popierinė forma siunčiama jonas.spaicys@vrk.lt, vėliau užpildoma Rinkėjo puslapyje

3.

Savivaldybių, kuriose keliami kandidatai, ir įgaliotų atstovų savivaldybių rinkimų komisijose sąrašas

Pildoma Rinkėjo puslapyje

4.

Dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas už keliamų kandidatų sąrašus.

Informacija apie užstato dydį ir kaip jį sumokėti pridedama. Pavedimo kopija prisegama Rinkėjo puslapyje

5.

Prašymą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą.

Pildoma Rinkėjo puslapyje

6.

Kandidatų, keliamų vienmandatėse rinkimų apygardose, sąrašas

Forma pdf formatu prisegama Rinkėjo puslapyje 

7.

Politinės partijos logotipą

Prisegama Rinkėjo puslapyje

Partija privalo pateikti savivaldybės rinkimų komisijai:

8.

Daugiamandatėje rinkimų apygardoje keliamų kandidatų sąrašą

Pildoma Rinkėjo puslapyje

9.

Trumpą rinkimų programą

Prisegama Rinkėjo puslapyje (ne daugiau kaip 1 800 spaudos ženklų (su tarpais))

10.

Kiekvieno keliamo kandidato:

 

 

10.1. kandidato anketą 

Pildoma Rinkėjo puslapyje

 

10.2. metinės pajamų deklaracijos, pateiktos VMĮ už praėjusius metus, pagrindinių duomenų išrašą;

 

Kandidatas deklaruoja savo pajamas ir turtą už 2021 metus. Deklaravus, inicijuojamas elektroninių išrašų gavimas iš VMI automatiniu būdu „Rinkėjo puslapyje". Deklaruojant turtą, nurodomas pareigybės kodas – „602".
Jei pajamų ir turto deklaracijos už 2021 m. jau buvo pateiktos VMI anksčiau (pagal einamas pareigas), tai kandidatui nieko nereikia daryti (t. y., nereikia pildyti deklaracijų)

 

10.3. metinės gyventojo turto deklaracijos išrašą

 

10.4. privačių interesų deklaraciją;

Deklaracijos duomenys turi atitikti tos dienos, kai pildoma deklaracija, duomenis. Deklaracija pateikiama www.pinreg.vtek.lt/ .Pirmiausia pasirenkama deklaracijos teikimo priežastis – „Kandidatuojama rinkimuose" ir pareigos „Kandidatas į savivaldybės tarybos narius"

 

10.5. pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus

Pildoma Rinkėjo puslapyje

 

10.6. sutikimą būti iškeltu kandidatu;

Pildoma Rinkėjo puslapyje

11.

Dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas už nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis (jeigu sąraše yra tokių kandidatų).

Informacija apie užstato dydį ir kaip jį sumokėti pridedama. Pavedimo kopija prisegama Rinkėjo puslapyje

12.

Prašymą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą

(jeigu yra mokamas rinkimų užstatas už nesuderinamas pareigas).

Prisegama Rinkėjo puslapyje

(forma)

13.

Kandidato nuotrauką

Prisegama Rinkėjo puslapyje (nuotraukos dydis turi būti 3x4, spalvota, portretinė; fonas vienspalvis, neturėtų būti reklamos požymių turinčių ženklų, kitų asmenų ar simbolių;  failo formatas: TIFF, JPG, JPEG arba PNG,  raiška ne mažiau 300 DPI)

14.

Kandidato biografiją

Pildoma Rinkėjo puslapyje

15.

Jeigu partija kelia kandidatą į savivaldybės merus, pateikia taip pat:

 

 

15.1. Įsipareigojimą, jeigu asmuo bus išrinktas, nutraukti darbą ar kitokią veiklą nesuderinamą su mero pareigomis.

Pildoma Rinkėjo puslapyje

 

15.2. trumpą kandidato rinkimų programą.

Prisegama Rinkėjo puslapyje (ne daugiau kaip 1 800 spaudos ženklų (su tarpais))

Iki rinkimų dienos likus ne mažiau kaip 65 dienoms (iki 2022 m. gruodžio 30 d. ) dvi ar kelios partijos gali sujungti savo kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašus. Sudarydamos koaliciją pateikia savivaldybės rinkimų komisijai:

16.

Partijų atstovų rinkimams pareiškimą dėl partijų iškeltų kandidatų sąrašų sujungimo.

užpildyta forma siunčiama organizavimas@vrk.lt

17.

Sudaromos koalicijos jungtinį kandidatų sąrašą.

Pildoma  Rinkėjo puslapyje (kandidatai į savivaldybės tarybos narius surašyti pagal iš naujo sudarytą eilę. Jungtiniame sąraše kandidatų negali būti mažiau kaip pusė ir du kartus daugiau kaip iš viso renkama tos savivaldybės tarybos narių). 

18.

Dokumentus, patvirtinančius, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas  kandidatų sąrašams sujungti.

Po 0,3 VMDU –  po 479,4 Eur už kiekvieną sujungiamą sąrašą. Pavedimo kopija siunčiama organizavimas@vrk.lt 

19.

Prašymą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą.

Forma siunčiama organizavimas@vrk.lt