Politinės partijos teikiami dokumentai

Politinė partija, norinti kelti kandidatų sąrašą (sąrašus) ar kandidatą (kandidatus) į savivaldybės tarybos narius – merus (toliau – kandidatas į merus), privalo prieš tai (iki 2018 m. gruodžio 10 d.) užsiregistruoti savarankiška politinės kampanijos dalyve. Politinė partija savo keliamus kandidatų sąrašus ir kandidatus į merus gali registruoti ir atstovaujamaisiais politinės kampanijos dalyviais.

Politinė partija Vyriausiajai rinkimų komisijai teikia:

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Registruojasi politinė partija

Registruojamas kandidatų sąrašas

Registruojamas kandidatas į merus

1

Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Forma pridedama  (DOC)

Pildoma partijos vardu

Pasirašo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo

-

-

2

Teikimas (prašymas) registruoti keliamą kandidatą, kandidatų sąrašą savarankišku politinės kampanijos dalyviu

Būtina nurodyti savivaldybę

Forma pridedama (DOC)

-

Teikia partija už kandidatų sąrašą

Nurodomi kandidatų sąrašo duomenys

Pasirašo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo

Teikia partija už kiekvieną kandidatą į merus

Nurodomi kandidato į merus duomenys

Pasirašo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo

3

Kandidato į merus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

-

-

Kandidato į merus

4

Pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku kopija

Rekomenduojama forma pridedama (DOC

Originalai lieka sudariusiam asmeniui ir politinės kampanijos iždininkui

Sudaroma partijos vardu

Pasirašo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo

Sudaro ir pasirašo kandidatų sąrašo atstovas

Sudaro ir pasirašo kandidatas į merus

5

Sutarties su politinės kampanijos audito įmone arba auditoriumi kopija, jei per politinę kampaniją planuojama gauti  didesnę kaip 70 VMDU dydžio (61 950 Eur) pajamų sumą

Neprivaloma registruojantis, galima pateikti vėliau

Sudaroma partijos vardu

Sudaro kandidatų sąrašo atstovas

Sudaro kandidatas į merus

6

Politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

Taip

Taip

Taip

7

Dokumentas, patvirtinantis, kad asmens, norinčio registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu, vardu yra atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau kaip prieš 3 darbo dienas išduota pažyma, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra

Sąskaita atidaroma partijos vardu

Sąskaita atidaroma partijos vardu (kiekvienam sąrašui atskirai)

Sąskaita atidaroma kandidato į merus vardu