Politinės partijos finansavimas

Politinių partijų finansavimą ir finansavimo kontrolę nuo 2013 metų gruodžio 14 d. reglamentuoja Politinių partijų įstatymas (anksčiau reglamentavo Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas).

Politinės partijos finansavimo šaltiniai (pagal Įstatymo 19 straipsnį) yra:

  1. politinės partijos nario mokesčiai;
  2. valstybės biudžeto asignavimai;
  3. lėšos, politinės partijos gautos iš įstatymo 17 straipsnyje nurodytos kitos jos veiklos*;
  4. Lietuvos Respublikoje registruotų bankų arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje registruotų bankų padalinių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, paskolos politinei partijai;
  5. palūkanos už banko sąskaitoje esančias lėšas;
  6. nuolatinio Lietuvos gyventojo savanoriškai skiriama vieno procento dydžio sumokėto metinio pajamų mokesčio dalis;
  7. politinės kampanijos laikotarpiu politinės partijos gaunamos turinčių teisę aukoti fizinių asmenų aukos šios politinės partijos politinei kampanijai finansuoti.


* - Įstatymo 17 straipsnis numato, kad politinės partijos turi teisę verstis leidybos, spaudos ir atributikos platinimo, nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, politinių bei kultūrinių renginių (paskaitų, parodų ir kitų) organizavimo ir kita veikla, iš kurios gautos lėšos gali būti naudojamos tik politinės partijos įstatuose nurodytiems politinės partijos veiklos tikslams.
 

Politinėms partijoms skirti valstybės biudžeto asignavimai
Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkiniai (nuo 2011 m.)
Politinių partijų narių mokesčiai (nuo 2020 m.)

Politinių partijų pateiktos metinės finansinės veiklos deklaracijos ir aukotojų sąrašai (iki 2010 m.)
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus informacija