Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinės

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita – dokumentas, kuriame savarankiškas politinės kampanijos dalyvis nurodo politinei kampanijai gautas aukas ar jų sumas pagal aukotojų grupes, kitas politinei kampanijai panaudotas lėšas, aukotojus (pateikia aukotojų sąrašą) bei turėtas išlaidas ir prisiimtus įsipareigojimus (pagal išlaidų grupes).

Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos teikiamos VRK ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas (arba per 85 dienas, jei dalyvis gavo daugiau nei 111 860 Eur pajamų) nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo. Gavus pajamų mažiau nei 111 860 Eur, Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos vėliausiai teikiamos iki 2023 m. balandžio 18 d., daugiau - iki birželio 17 d.

Savarankiškų poltiinės kamapnijos dalyvių finansavimo ataskaitų suvestinės: 2023-04-19