2023 m. spalio 8 d. pirmalaikiai Kupiškio rajono savivaldybės mero rinkimai

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita – dokumentas, kuriame savarankiškas politinės kampanijos dalyvis nurodo politinei kampanijai gautas aukas ar jų sumas pagal aukotojų grupes, kitas politinei kampanijai panaudotas lėšas, aukotojus (pateikia aukotojų sąrašą) bei turėtas išlaidas ir prisiimtus įsipareigojimus (pagal išlaidų grupes).

Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos teikiamos VRK ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas (arba per 85 dienas, jei dalyvis gavo daugiau nei 125 930 Eur pajamų) nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo. Gavus pajamų mažiau nei 125 930 Eur, Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos vėliausiai teikiamos iki 2023 m. lapkričio 23 d., daugiau - iki 2024 m. sausio 22 d.

Suvestinės bus skelbiamos gavus ataskaitas