Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinės

Savarankiškų dalyvių politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinės bus skelbiamos pasibaigus ataskaitų pateikimo terminui.

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita – dokumentas, kuriame savarankiškas politinės kampanijos dalyvis nurodo politinei kampanijai gautas aukas ar jų sumas pagal aukotojų grupes, kitas politinei kampanijai panaudotas lėšas, aukotojus (pateikia aukotojų sąrašą) bei turėtas išlaidas ir prisiimtus įsipareigojimus (pagal išlaidų grupes).


Politinės kampanijos finansavimo ataskaita teikiama VRK:
•    ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos (jei  bus pakartotonis balsavimas, vėliausiai iki 2019 m. balandžio 18 d.) , jei politinės kampanijos dalyvis per politinę kampaniją gavo mažiau nei 70 VMDU, tai yra 61 950 eurų pajamų iš politinės kampanijos finansavimo šaltinių; 
•    ne vėliau kaip per 85 kalendorines dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos (jei  bus pakartotonis balsavimas, vėliausiai iki 2019 m. birželio 17 d.), jei politinės kampanijos dalyvis per politinę kampaniją gavo daugiau nei 70 VMDU, tai yra 61 950 eurų pajamų iš politinės kampanijos finansavimo šaltinių. Tokiu atveju, ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos VRK pateikiamas su audito įmone sudarytos politinės kampanijos dalyvio patikrinimo sutarties nuorašas, o kartu su politinės kampanijos finansavimo ataskaita ir Auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų.

Kartu su politinės kampanijos finansavimo ataskaita VRK pateikiami politinės kampanijos pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

 

Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinė: 2019-06-18