Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinė

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita – dokumentas, kuriame savarankiškas politinės kampanijos dalyvis nurodo politinei kampanijai gautas aukas ar jų sumas pagal aukotojų grupes, kitas politinei kampanijai panaudotas lėšas, aukotojus (pateikia aukotojų sąrašą) bei turėtas išlaidas ir prisiimtus įsipareigojimus (pagal išlaidų grupes).

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita teikiama VRK ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos iki 2017 m. spalio 12 d. (jeigu vyks pakartotinis balsavimas – iki 2017 m. spalio 26 d.). Rinkimų rezultatus paskelbus anksčiau nei per 7 dienas nuo rinkimų, ataskaitos turės būti pateiktos atitinkamai anksčiau.

Kartu su politinės kampanijos finansavimo ataskaita VRK pateikiami politinės kampanijos pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

Politinių kampanijų finansavimo ataskaitų suvestinė