Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio duomenys

Pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės (toliau – PKFFK) įstatymą, visos politinės kampanijos pajamos ir politinės kampanijos išlaidos ar prisiimti finansiniai įsipareigojimai registruojami politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje (toliau – Žiniaraštis).

Politinės kampanijos dalyvio iždininkas per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos VRK interneto svetainėje privalo paskelbti duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu gautas aukas, politinės kampanijos išlaidas, prisiimtus finansinius įsipareigojimus. Ši informacija paskelbiama VRK informacinėje sistemoje užpildžius Žiniaraštį.

Žiniaraščių duomenys skelbiami portale www.rinkejopuslapis.lt.

Prisijungus adresu www.rinkejopuslapis.lt/ataskaitu-formavimas skiltyje „Politinių kampanijų finansavimas" rinkitės ataskaitą „Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščių duomenys (apie pajamas nuo 2008 m. ir išlaidas nuo 2020 m.)"

Galima eksportuoti konkretaus savarankiško politinės kampanijos dalyvio Žiniaraščio duomenis arba atlikti paiešką pagal keletą parametrų vienuose ar skirtinguose rinkimuose.

Nuo 2008 metų skelbiami duomenys apie gautas pajamas, nuo 2020 metų (įsigaliojus PKFFK Įstatymo pataisoms) ir apie politinės kampanijos išlaidas bei skolos įsipareigojimus.