Politinės kampanijos dalyvių registravimo dokumentai

Politinės kampanijos dalyvių registracija prasidėjo 2010 m. rugsėjo 3 d. 

2010 m. rugsėjo 22 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas Nr. Sp-74 "Dėl Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos".

Teikiami dokumentai:

  • Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC, PDF) (teikia asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu, ir politinė partija);
  • Teikimas (prašymas) registruoti politinės partijos keliamą kandidatų sąrašą savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC, PDF) (teikia politinė partija);
  • Politinės kampanijos turto patikėjimo sutarties (DOC, PDF) su iždininku nuorašas;
  • politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (dokumento kopija);
  • kandidato asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (dokumento kopija) (teikia asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu);
  • dokumentas, patvirtinantis, kad politinės partija turi banko sąskaitą ar asmens, norinčio registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu, vardu yra atidaryta banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau kaip prieš 3 darbo dienas išduota pažyma, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra.

Papildomai galima pateikti:

  • sutarties su politinės kampanijos audito įmone nuorašą;
  • atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių sąrašą (teikia politinė partija).

Politinės kampanijos iždininkas teikia pasirašytą politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo informacijos teikimo elektroniniu būdu sutartį bei pasižadėjimą.