VRK nuomonė dėl socialiniuose tinkluose neatlygintinai skleidžiamos politinės reklamos žymėjimo

2014-11-26

Vyriausioji rinkimų komisija gauna nemažai paklausimų, kaip žymėti neatlygintinai socialiniuose tinkluose skleidžiamą politinę reklamą, ir skundų dėl nepažymėtos politinės reklamos. 2014 m. lapkričio 25 d. VRK posėdyje buvo nagrinėta, kaip žymėti socialiniuose tinkluose neatlygintinai skleidžiamą politinę reklamą.

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „politinės kampanijos laikotarpiu politinė reklama turi būti teisės aktų nustatyta tvarka pažymėta nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos"; 2 dalyje – „politinė reklama, politinės kampanijos laikotarpiu nepažymėta pagal teisės aktų reikalavimus arba pažymėta nesilaikant teisės aktų reikalavimų, laikoma paslėpta politine reklama ir yra draudžiama, o už jos skleidimą taikoma teisės aktų nustatyta atsakomybė".

Reikalavimus politinės reklamos žymėjimui nustato Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašas (patvirtintas VRK 2010-09-07 sprendimu Nr. Sp-58). Jame nustatyti reikalavimai spausdintos politinės reklamos (13, 14 punktai) ir  elektroninėmis priemonėmis skleidžiamos politinės reklamos (15–17 punktai) žymėjimui.  

Internete skleidžiama politinė reklama žymima kaip reklama spaudoje arba televizijoje priklausomai nuo formos. Visais atvejais nurodoma „Politinė reklama" (arba „Rinkimų agitacija") ir lėšų šaltinis.

Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašo 13.4 punkte nurodyta, kad politinės reklamos žymoje gali būti nurodyta, kad pats politinės kampanijos dalyvis pasigamino politinės reklamos gaminį. Taigi neatlygintinai skleidžiant politinę reklamą socialiniuose tinkluose ar įvairiose nuotraukų, įrašų dalijimosi svetainėse, kuriose informacija pagal socialinio tinklo ar svetainės nuostatas skleidžiama neatlygintinai, jos žymoje turėtų būti nurodyta, iš kokių lėšų yra ar bus apmokėtas politinės reklamos parengimas, arba nurodyta, kad politinę reklamą parengė pats politinės kampanijos dalyvis.

Politinės reklamos žyma turėtų būti neatskiriama  politinės reklamos (gaminio, skelbimo) dalis dėl to, kad kitiems vartotojams pasidalijus nuoroda savo paskyroje ar svetainėje, politinės reklamos žyma išliktų.

Taip pat, VRK nuomone, kandidatai, politinės partijos, visuomeniniai rinkimų komitetai savo socialinėse paskyrose turėtų nurodyti, kad tai yra atitinkamai kandidato, politinės partijos ar visuomeninio rinkimų komiteto paskyra.

Primintina, kad atlygintinai skleidžiamai politinei reklamai, nepaisant jos skleidimo būdo, tai yra ir socialiniuose tinkluose, taikomi visi politinės reklamos reikalavimai dėl žymėjimo ir  apmokėjimo.