2023 m. spalio 8 d. pirmalaikiai Kupiškio rajono savivaldybės mero rinkimai

BALSAVIMO REZULTATAI

1. Informacija rinkėjui 

2. Teisinis pagrindas

3. Grafikas 

4. Mokomoji medžiaga

5. Kandidatų kėlimas

5.1. Informacija apie politinių komitetų registravimą

5.2. Politinės kampanijos dalyvių registravimas

5.3. Dėl registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu teikiami dokumentai

5.4. Politinės kampanijos dalyviai 

5.5. Pareiškinių dokumentų sąrašas 

5.6. Kandidatų sąrašo arba kandidato parėmimas el. būdu 

6. Kandidatai į merus

6.1. Kandidatų rinkimų programų leidinys

6.2. VRK ir savivaldybės rinkimų komisijos sprendimai dėl rinkėjų papirkimo

7. Politinės kampanijos finansavimas

7.1. Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai

7.2. Išlaidos ir jų apskaita

7.3. Atmintinė iždininkui pildant politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį

7.4. Duomenų ir dokumentų pateikimas VRK

7.5. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą 

7.6. Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščių duomenys

7.7. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinės

8. Politinė reklama

8.1. Politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos 

8.2. Dokumentų pateikimas VRK

8.3. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą 

8.4. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos

8.5. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos 

8.6. Politinės kampanijos dalyvių deklaruotos socialinių tinklų paskyros

8.7. VRK sprendimai dėl informacijos pripažinimo politine reklama 

8.8. Apibendrinti politinės reklamos stebėsenos duomenys

9. Rinkimų apygardos, apylinkės (komisijų nariai, stebėtojai, atstovai)

9.1. Kupiškio rajono savivaldybės kuratoriai Olga Kilkinova ir Justas Pankauskas  

10. Žiniasklaidai

10.1. Informacija viešinimui 

10.2. Spaudos konferencijų grafikas

11. Informacija apie agitaciją, agitacinės laidos