Politinė reklama

Politinės reklamos skleidimą reglamentuoja rinkimų įstatymai ir Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas. 

Politinės kampanijos laikotarpiu:

  • politinė reklama turi būti teisės aktų nustatyta tvarka pažymėta nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos;
  • viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, pateiktus VRK. Politinės kampanijos laikotarpiu taikytini politinės reklamos įkainiai ir sąlygos negali būti teikiami, keičiami prasidėjus politinei kampanijai. Ne vėliau kaip iki politinės kampanijos laikotarpio pradžios politinės reklamos įkainiai ir sąlygos gali būti pakeisti su VRK sutikimu. VRK įkainius nedelsdama paskelbia savo interneto svetainėje.
Draudžiama skleisti politinę reklamą:
  • pirmame periodinio spaudos leidinio puslapyje;
  • jeigu jos paskleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams.
Be šių apribojimų, rinkimų (referendumo) agitacijos kampanijos etapu draudžiama skleisti politinę reklamą:
  • neatlygintinai, išskyrus diskusijų laidas;
  • per televiziją, išskyrus diskusijų laidas ir ne trumpesnius kaip 30 sekundžių agitacinius siužetus, kuriuose politinės kampanijos dalyvis informuoja apie politinę programą arba kalba aktualiais visuomenei klausimais.
 
 

Politinės reklamos įkainių ir sąlygų pateikimas VRK

VRK pateikti politinės reklamos įkainiai ir sąlygos: