Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinės

Pagal Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 17 straipsnį politinės kampanijos iždininkas Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikia politinės kampanijos finansavimo ataskaitą:
  • ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) galutinių rezultatų paskelbimo dienos (iki 2015 m. balandžio 16 d.), jeigu politinės kampanijos dalyvis per politinę kampaniją gavo mažesnę kaip 70 VMDU dydžio pajamų sumą, tai yra 47 440 eurų;
  • ne vėliau kaip per 85 kalendorines dienas nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) galutinių rezultatų paskelbimo dienos (iki 2015 m. birželio 15 d.) kartu su auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų, jeigu politinės kampanijos dalyvis per politinę kampaniją gavo didesnę kaip 70 VMDU dydžio pajamų sumą, tai yra 47 440 eurų. 
Kartu teikiami ir pajamas bei išlaidas pagrindžiantys dokumentai.
 
Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinės: 2015-05-18, 2015-06-17.
 
Visų savarankiškų dalyvių Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos skelbiamos pagal dalyvius adresu: http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/PolitiniuKampanijuFinansavimas/index.html rubrikoje "Finansavimo ataskaitos", auditorių ataskaitos dėl pastebėtų faktų skelbiamos rubrikoje "Auditorius".
 
Duomenis analizuoti kviečiame naudojantis paieška: http://www.vrk.lt/politiniu-kampaniju-finansavimo-duomenu-paieska2.