Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinė

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita – dokumentas, kuriame savarankiškas politinės kampanijos dalyvis nurodo politinei kampanijai gautas aukas ar jų sumas pagal aukotojų grupes, kitas politinei kampanijai panaudotas lėšas, aukotojus (pateikia aukotojų sąrašą) bei turėtas išlaidas ir prisiimtus įsipareigojimus (pagal išlaidų grupes).

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita teikiama VRK ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos (iki 2017 m. birželio 5 d.).

Kartu su politinės kampanijos finansavimo ataskaita VRK pateikiami politinės kampanijos pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

2017-08-30 XLS.