Dėl registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu teikiami dokumentai

Kelti kandidatus ar išsikelti kandidatu galima tik prieš tai užsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvius VRK registruoja nuo 2016 m. balandžio 9 d. iki 2016 m. liepos 16 d. 

Eil. Nr.

Teikiamas dokumentas 

Fizinis asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu 

Politinė partija, norinti 

registruotis savarankišku dalyviu

registruoti kandidatą savarankišku dalyviu

 1

Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC). Fiziniam asmeniui būtina nurodyti rinkimų apygardą.

 Taip

  Taip

 2

Teikimas (prašymas) registruoti keliamą kandidatą savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC). Būtina nurodyti rinkimų apygardą.

 -

 Taip 

 3

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas 

 Taip 

-

 Taip

 4

Pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašas (DOC)

 Taip 

  Taip

 Taip

 5

Sutarties su politinės kampanijos audito įmone nuorašas

 nebūtina

  nebūtina

 nebūtina

 6

Politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

  Taip

 Taip

 Taip

 7

Dokumentas, patvirtinantis, kad asmens, norinčio registruotis savarankišku dalyviu, vardu yra atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau negu prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra

  Taip

 Taip

 Taip

 8

Atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių sąrašas

 -

 nebūtina

Privalomai teikiamų dokumentų skaičius 

Papildomai galima pateikti

1

1

 

VRK 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. Sp-158 "Dėl savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos"