Politinės kampanijos dalyvių registravimas

Kodėl reikia registruotis politinės kampanijos dalyviu?

1. Kelti kandidatus ar išsikelti kandidatu galima tik prieš tai užsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu. 

Registravimas politinės kampanijos dalyvių negarantuoja kandidato registravimo. Kandidatų kėlimą reglamentuoja Seimo rinkimų įstatymas.

2. Tik savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruoti ir VRK interneto tinklalapyje kaip savarankiški politinės kampanijos dalyviai paskelbti asmenys (partijos ir kandidatai) gali priimti aukas, įgyti turtines prievoles dėl išlaidų politinei kampanijai.

3. Prasidėjus politinei kampanijai visos išlaidos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.

Rinkimų užstatas nelaikomas politinės kampanijos išlaidomis, todėl mokamas iš asmeninių ar politinės partijos lėšų.

Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas, neužsiregistravus politinės kampanijos dalyviu, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(10) straipsnį užtraukia baudą nuo 2 iki 20 tūkst. Lt.

Kada galima registruotis politinės kampanijos dalyviu?

2015 m. kovo 1 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4 politinės kampanijos dalyvius VRK registruoja 2014 m. rugsėjo 23 d. - gruodžio 26 d.