Partijos dėl registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu teikiami dokumentai

Partija, norinti kelti kandidatų sąrašą (sąrašus) ar kandidatą (kandidatus) į savivaldybės tarybos narius – merus (toliau – kandidatas į merus), privalo prieš tai (iki gruodžio 6 d.) užsiregistruoti savarankiška politinės kampanijos dalyve. Keliamus kandidatų sąrašus gali registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais.

Partija Vyriausiajai rinkimų komisijai teikia:

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Registruojasi partija

Registruojamas kandidatų sąrašas

Registruojamas kandidatas į merus1

1

Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Forma pridedama  (DOC)

Pildoma partijos vardu

Pasirašo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo

-

-

2

Teikimas (prašymas) registruoti keliamą kandidatą, kandidatų sąrašą savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

Būtina nurodyti savivaldybę.

Forma pridedama (DOC).

-

Partija už kandidatų sąrašą

Nurodomi sąrašo duomenys

Pasirašo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo

Partija už kiekvieną kandidatą į merus

Nurodomi kandidato duomenys

Pasirašo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo

3

Kandidato į merus asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

-

-

Kandidatas į merus

4

Pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašas. Rekomenduojama forma pridedama (DOC). Originalai lieka sudariusiam asmeniui ir iždininkui.

Sudaroma partijos vardu

Pasirašo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo

Sudaro ir pasirašo kandidatų sąrašo atstovas

Sudaro ir pasirašo kandidatas į merus

5

Sutarties su politinės kampanijos audito įmone arba auditoriumi nuorašas, per politinę kampaniją planuojant gauti  didesnę kaip 70 VMDU dydžio (163 800 Lt) pajamų sumą.

 

Neprivaloma registruojantis, galima pateikti vėliau

Sudaroma partijos vardu

Sudaro kandidatų sąrašo atstovas

Sudaro kandidatas į merus

6

Politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Kopija

7

Dokumentas, patvirtinantis, kad asmens, norinčio registruotis savarankišku dalyviu, vardu yra atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau kaip prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra.

Sąskaita atidaroma partijos vardu

Sąskaita atidaroma partijos vardu (kiekvienam sąrašui atskirai)

Sąskaita atidaroma kandidato į merus vardu

Iždininko teikiami dokumentai

8

Politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo duomenų teikimo elektroniniu būdu sutartis2 ir priedas.

Forma pridedama (DOC).

Pasirašo iždininkas ir VRK

9

Pasižadėjimas saugoti gautas informacinės sistemos „LitVote" identifikacines priemones.

Forma pridedama (DOC).

Pasirašo iždininkas

 

2 Sutartis pasirašoma, jei tokia sutartis nebuvo pasirašyta anksčiau. Tais atvejais, kai  vienas asmuo yra kelių politinės kampanijos dalyvių iždininkas, galima sudaryti vieną Politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo duomenų teikimo elektroniniu būdu sutartį, o jos priede nurodyti visus politinės kampanijos dalyvius, kurių duomenis teiks. Pasirašius šios formos sutartį, vėliau užteks keisti tik jos priedą, naujai sudaryti sutarties nereikės. Plačiau apie sutarties ir pasižadėjimo pildymą.