Partijos teikiami pareiškiniai dokumentai

Pareiškinių dokumentų įteikimas:

prasideda 2017 m. sausio 28 d. (85 dienos iki rinkimų)

baigiasi – 2017 m. vasario 17 d. 17 00 val. (65 dienos iki rinkimų)

Iki 2017 m. vasario 9 d. partija ar jos keliamas kandidatas turi būti užsiregistravusi savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

PAGAL ĮSTATYMĄ PARTIJA TURI ĮTEIKTI VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI ŠIUOS PAREIŠKINIUS DOKUMENTUS

(38 straipsnis. Kandidatų iškėlimo pareiškiniai dokumentai)

 

PASTABOS

1. Pareiškimą dalyvauti rinkimuose

Laisva forma, pagal partijos įstatus. Rekomenduojama forma pridedama 

2. Partijos registracijos dokumentų nuorašą

Nuorašas turi būti patvirtintas partijos vadovo (parašas, antspaudas, data) arba kartu turėti originalą

3. Keliamo kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje dokumentų sąrašą  ir dokumentus:

Forma pridedama 

    3.1. įsipareigojimą;

Forma pridedama 

 

    3.2. sutikimą;

    3.3. anketą;

Forma pridedama 

    3.4. gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos išrašą;

Kandidatas deklaruoja savo pajamas ir turtą už 2015 metus,  deklaravus  išrašai atspausdinami  „Rinkėjo puslapyje"

    3.5. gyventojo turto deklaracijos išrašą;

    3.6 privačių interesų deklaraciją;

Deklaracijos duomenys turi atitikti tos dienos, kai pildoma deklaracija, duomenis (deklaracija pateikiama pagal VTEK patvirtintas taisykles www.vtek.lt ir deklaravus  atspausdinama  „Rinkėjo puslapyje"

Svarbu: deklaracijos 6-ame  punkte turi būti nurodytos šios pareigos „151 – kandidatas į Seimo narius"

    3.7. pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis;

Forma pridedama 

    3.8. kandidato fotonuotrauką;

Reikalavimai nuotraukai: dydis-3x4, raiška - 300 taškų į colį, (DPI)- ne mažiau 1MGB; spalvota, portretinė, CMYK koduotė, formatas-TIFF arba JPG, fotonuotraukoje neturi būti kitų asmenų ar simbolių

    3.9. autobiografiją

Rekomendacijos dėl kandidato autobiografijos pridedamos 

4. Įgaliojimą atstovui rinkimams atstovauti Vyriausiojoje rinkimų komisijoje

Forma pridedama 

5. Įgaliojimą atstovauti partijai ir jos keliamam kandidatui apygardos  rinkimų komisijoje

Forma pridedama 

6. Dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas rinkimų užstatas

Gali būti dokumento kopija;

Informacija apie rinkimų užstatą 

7. Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą

Rekomenduojama forma pridedama 

8. Informaciją apie laikotarpiu nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki dokumentų pateikimo mėnesio 1 dienos gautas ir kasoje bei politinės partijos valstybės biudžeto asignavimų ir einamojoje banko sąskaitoje (sąskaitose) turimas lėšas

Forma pridedama 

9. Partijos keliamą kandidatą vienmandatėje rinkimų apygardoje parašais turi paremti ne mažiau kaip vienas tūkstantis rinkėjų.

 

Apygardos rinkimų komisija išduoda ne mažiau 60 vnt. vardinių,  numeruotų, antspauduotų parašų rinkimo lapų.

Užpildyti parašų rinkimo lapai turi būti grąžinti  apygardai 2017 m. kovo 14 d.