Partijos teikiami pareiškiniai dokumentai

PARTIJOS TEIKIAMI PAREIŠKINIAI DOKUMENTAI

Pareiškinių dokumentų įteikimas pradedamas likus 85 dienoms ( 2017-01-28) ir baigiamas:

VRK – likus 65 dienoms iki rinkimų (2017-02-17);

SRK – likus 45 dienoms iki rinkimų (2017-03-09).

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pastabos

Partija privalo pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai:

1.

Pareiškimą dalyvauti rinkimuose

Pareiškimas pateikiamas pagal partijos įstatus, rekomenduojama forma pridedama  

2.

Partijos registracijos dokumento nuorašą

 

3.

Savivaldybių, kurių tarybų narių – merų  rinkimuose partija numato kelti kandidatus,  ir atstovų rinkimams atstovauti partijai ir jos keliamam kandidatui šiose savivaldybių rinkimų komisijose sąrašą

Forma pridedama 

4.

Įgaliojimą atstovui rinkimams atstovauti Vyriausiojoje rinkimų komisijoje

Forma pridedama 

Partija privalo pateikti savivaldybės rinkimų komisijai:

5.

Vyriausiosios rinkimų komisijos išduotą pažymą apie šios partijos (ar jos keliamo kandidato) įregistravimą savarankiška (-u) politinės kampanijos dalyve (-iu)

Pažymą išduoda VRK

6.

Partijos keliamų kandidatų sąrašą

Forma pridedama 

7.

Keliamo kandidato dokumentus:

 

7.1. rašytinį sutikimą būti šios partijos iškeltu kandidatu;

Forma pridedama 

 

7.2. kandidato anketą ;

Forma pridedama 

 

7.3.pajamų deklaracijos išrašą;

Kandidatas deklaruoja savo pajamas ir turtą

 už 2015 metus, deklaravus išrašai atspausdinami  „Rinkėjo puslapyje"

 

 

7.4. turto deklaracijos išrašą;

 

7.5. privačių interesų deklaraciją;

Deklaracijos duomenys turi atitikti tos dienos, kai pildoma deklaracija, duomenis , deklaracija pateikiama pagal VTEK patvirtintas taisykles www.vtek.lt ir deklaravus  atspausdinama

 „Rinkėjo puslapyje"

Svarbu: deklaracijos 6-ame  punkte turi būti nurodytos šios pareigos „153 – kandidatas į savivaldybės tarybos narius"

 

7.6. pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis;

Forma pridedama 

 

 

7.7. dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas;

Informacija apie užstato dydį ir kaip jį sumokėti pridedama 

 

7.8. pranešimą dėl rinkimų užstato  grąžinimo į banko sąskaitą;

Forma pridedama 

 

7.9. kandidato autobiografiją;

Iki 3000 spaudos ženklų su tarpais. Joje turi būti nurodyti konkretūs pagrindiniai gyvenimo faktai: išsilavinimas, darbovietės ir eitos pareigos, šeiminė padėtis. Autobiografijoje neturi būti rinkimų agitacijos elementų ir šeimos narių gyvenimo aprašymų.

 

7.10. kandidato nuotrauką;

Reikalavimai nuotraukai: dydis-3x4, raiška -300 taškų į colį, (DPI)- ne mažiau 1MGB; spalvota, portretinė, CMYK koduotė, formatas-TIFF arba JPG, fotonuotraukoje neturi būti kitų asmenų ar simbolių

 

7.11. trumpą kandidato rinkimų programą.

Iki 1800 spaudos ženklų su tarpais