Partijos teikiami pareiškiniai dokumentai Vyriausiajai rinkimų komisijai ir savivaldybės rinkimų komisijai

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pastabos

Partija privalo pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai:

1.

Pareiškimą dalyvauti rinkimuose.

Pareiškimas pateikiamas pagal partijos įstatus.

2.

Partijos registracijos dokumento nuorašą.

Patvirtintą partijos antspaudu.

3.

Savivaldybių, kurių tarybų narių rinkimuose partija numato kelti kandidatus, ir atstovų  rinkimams atstovauti partijai ir jos keliamiems kandidatams šiose savivaldybių rinkimų komisijose sąrašą.

Sąrašo forma pridedama

Savivaldybių sąrašas pateikiamas eilės tvarka pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos paskelbtą apygardų sąrašą.

4.

Įgaliojimą atstovui rinkimams atstovauti Vyriausiojoje rinkimų komisijoje.

Rekomenduojama forma  pridedama.

5.

Dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas už keliamų kandidatų sąrašus.

Informacija apie užstato dydį ir kaip jį sumokėti pridedama.

6.

Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą.

Forma  pridedama.

Partija privalo pateikti savivaldybės rinkimų komisijai:

7.

Vyriausiosios rinkimų komisijos išduotą pažymą apie įregistravimą dalyvauti šios savivaldybės tarybos rinkimuose.

Pažymą išduoda VRK , kai  partija įregistruojama VRK sprendimu.

8.

Vyriausiosios rinkimų komisijos išduotą pažymą apie įregistravimą savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

Pažymą išduoda VRK, kai partija įregistruojama savarankišku  politinės kampanijos dalyviu.

9

Atstovo rinkimams pasirašytą keliamų kandidatų sąrašą.

Forma pridedama.

10.

Kiekvieno keliamo kandidato:

 

 

10.1. rašytinį sutikimą būti iškeltu kandidatu;

Forma pridedama.

 

10.2. kandidato anketą (užpildytą paties kandidato); kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus

Forma pridedama (Kandidato į narius).

Forma pridedama (Kandidato į narius – merus).

 

10.3.pajamų deklaracijos išrašą;

Kandidatas deklaruoja savo pajamas ir turtą už 2017 metus. Deklaravus inicijuojamas elektroninių išrašų  gavimas iš VMI automatiniu būdu „Rinkėjo puslapyje",   atspausdinama ir pasirašoma.

 

10.4. turto deklaracijos išrašą;

 

10.5. privačių interesų deklaraciją;

Deklaracijos duomenys turi atitikti tos dienos, kai pildoma deklaracija, duomenis. Deklaracija pateikiama pagal VTEK patvirtintas taisykles www.vtek.lt. Svarbu deklaracijos 6-ame  punkte nurodyti šias pareigos „153 – kandidatas į savivaldybės tarybos narius". Deklaracija atspausdinama  „Rinkėjo puslapyje", pasirašoma kiekvieno lapo apačioje dešiniajame kampe.

 

10.6. pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus

Forma pridedama.

11.

Dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas už kandidatus, kurių pareigos yra nesuderinamos su savivaldybės tarybos nario pareigomis (jeigu tokių kandidatų yra ir rinkimų užstatas yra mokamas).

Informacija apie užstato dydį ir kaip jį sumokėti pridedama.

12.

Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą

(jeigu rinkimų užstatas yra mokamas).

Forma pridedama.

13.

Trumpą kandidatų sąrašo  rinkimų programą

Ne daugiau 1800 ženklų.

14.

Jeigu partija kelia kandidatą į savivaldybės tarybos narius – merus, pateikia taip pat:

 

 

14.1. kandidato biografiją;

Pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytą formą,  pridedama, iki 3000 ženklų su tarpais

 

14.2. kandidato nuotrauką;

Raiška ne mažiau kaip 300 DPI.

 

14.3. trumpą kandidato rinkimų programą.

Ne daugiau 1800 ženklų.

Iki rinkimų dienos likus ne mažiau kaip 35 dienoms (iki 2019 m. sausio 27d. (27 d. sekmadienis perkeliamas į 28 d. pirmadienį), dvi ar kelios partijos gali sujungti savo kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašus. Sudarydamos koaliciją pateikia savivaldybės rinkimų komisijai:

15.

Partijų atstovų rinkimams prašymą dėl partijų iškeltų kandidatų sąrašų sujungimo.

 

Forma pridedama.

16.

Partijos jungtinį kandidatų sąrašą.

VRK patvirtinta forma pridedama (kandidatai į savivaldybės tarybos narius surašyti pagal iš naujo sudarytą eilę).

 

17.

Dokumentus, patvirtinančius, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas sąrašams sujungti.

Po 0,3 VMDU –  po 278,01 Eur) už kiekvieną sujungiamą sąrašą.

18.

Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą.

Forma pridedama.