Partijos teikiami pareiškiniai dokumentai

Pareiškinių dokumentų įteikimas:

 prasideda 2016 m. liepos 16 d.

baigiasi – 2016 m. rugpjūčio 5 d. 17 00 val.

Iki 2016 m.  liepos 16 d. partija turi būti užsiregistravusi savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

PAGAL ĮSTATYMĄ PARTIJA TURI ĮTEIKTI VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI ŠIUOS PAREIŠKINIUS DOKUMENTUS

(38 straipsnis. Kandidatų iškėlimo pareiškiniai dokumentai)

PASTABOS

 

1. Pareiškimą dalyvauti rinkimuose

Laisva forma, pagal partijos įstatus. Rekomenduojama forma pridedama 

2. Partijos registracijos dokumentų nuorašą

Nuorašas turi būti patvirtintas partijos vadovo (parašas, antspaudas, data) arba kartu turėti originalą

3. Keliamų kandidatų sąrašus:

     daugiamandatėje rinkimų apygardoje

 

Forma pridedama 

      vienmandatėse rinkimų apygardose

Forma pridedama 

Kiekvieno keliamo kandidato:

    3.1. įsipareigojimą;

Forma pridedama 

    3.2. sutikimą;

    3.3. anketą;

Forma pridedama 

    3.4. gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos išrašą;

Išrašai už 2015 metus  

Išrašų formų pavyzdžiai pridedami  

    3.5. gyventojo turto deklaracijos išrašą;

    3.6 privačių interesų deklaraciją;

Deklaracija pateikiama pagal VTEK patvirtintas taisykles ir formas  www.vtek.lt

    3.7. pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis;

Forma pridedama 

    3.8. kandidato fotonuotrauką;

Publikavimui internete (dydis 3x4, nuotraukos aukštis - 180, plotis - 135; nuotraukos dydis: iki 100KB)

Plakatams (taikoma viemandatėse apygardose keliamiems kandidatamas): dydis turi būti 3x4; raiška turi būti nemažesnė kaip 300 taškų į colį (DPI) - ne mažiau 1MB;

    3.9. autobiografiją

Maždaug 3000 ženklų

4. Įgaliojimą atstovui rinkimams atstovauti Vyriausiojoje rinkimų komisijoje

Forma pridedama 

5. Įgaliojimą atstovauti partijai ir jos keliamiems kandidatams apygardų  rinkimų komisijose

Forma pridedama 

6. Dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas rinkimų užstatas

Gali būti dokumento kopija;

Informacija apie rinkimų užstatą 

7. Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą

Rekomenduojama forma pridedama 

8. Informaciją apie laikotarpiu nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki dokumentų pateikimo mėnesio 1 dienos gautas ir kasoje bei politinės partijos valstybės biudžeto asignavimų ir einamojoje banko sąskaitoje (sąskaitose) turimas lėšas

Forma pridedama 

9. Trumpą partijos rinkimų programą

Ne daugiau 1800 ženklų

10. Jeigu partija nekelia kandidatų sąrašo, partijos keliamą kandidatą vienmandatėje rinkimų apygardoje parašais turi paremti ne mažiau kaip vienas tūkstantis rinkėjų.

 

Formos pavyzdys pridedamas 

Per 3 dienas išduoda apygarda ne mažiau 60 vnt. vardinių,  numeruotų, antspauduotų parašų rinkimo lapų

Užpildyti parašų rinkimo lapai turi būti grąžinti  apygardai 2016 m. rugpjūčio 29 d.

11. Kelios partijos gali sujungti savo kandidatų sąrašus.

Forma pridedama 

   11. 1. Pareiškimas dėl kandidatų sąrašų sujungimo

Rekomenduojama forma pridedama