Pareiškinių dokumentų sąrašas

PAREIŠKINIŲ DOKUMENTŲ, KURIUOS PARTIJA AR VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS TURI ĮTEIKTI, SĄRAŠAS

 

 Pareiškinių dokumentų įteikimas VRK pradedamas likus 85 dienoms iki rinkimų

 (nuo 2019-03-02) ir baigiamas likus 65 dienoms iki rinkimų (2019-03-22 17.00 val.)

 Eil. Nr.

 Dokumento pavadinimas

 Pastabos

 Partija ar visuomeninis rinkimų komitetas (toliau – RK) privalo įteikti Vyriausiajai rinkimų komisijai:

1.

 Pareiškimą dalyvauti rinkimuose (partija)

 Forma pridedama

2.

 Partijos registracijos dokumento nuorašą (partija)

 

3.

 Keliamų kandidatų sąrašą (partija ir RK)

 Forma pridedama

4.

 Kiekvieno keliamo kandidato:

 

 

 4.1. sutikimą būti iškeltu kandidatu;

 Forma pridedama

 

 4.2. kandidato į Europos Parlamento narius anketą

 Forma pridedama

 

 4.3. pajamų deklaracijos išrašą;

 Kandidatas deklaruoja savo pajamas ir turtą   už 2017 metus. Deklaravus inicijuojamas   elektroninių išrašų  gavimas iš VMI   automatiniu būdu „Rinkėjo puslapyje",   atspausdinama ir pasirašoma

 

 4.4. turto deklaracijos išrašą;

 

 4.5. privačių interesų deklaraciją;  

 Deklaracijos duomenys turi atitikti tos   dienos,  kai pildoma deklaracija, duomenis.   Deklaracija pateikiama pagal VTEK   patvirtintas taisykles www.vtek.lt. Svarbu   deklaracijos 6-ame  punkte nurodyti šias   pareigas „152 – kandidatas į Europos   Parlamento narius". Deklaracija   atspausdinama  „Rinkėjo puslapyje",   pasirašoma kiekvieno lapo apačioje   dešiniajame kampe

 

 4.6. pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus

 Forma pridedama

 

 4.7. autobiografiją;

 Pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos   nustatytą formą (pridedama), iki 3000 ženklų   su tarpais

 

 4.8. nuotrauką.

 Raiška ne mažiau kaip 300 DPI

5.

 Įgaliojimą atstovui rinkimams atstovauti Vyriausiojoje rinkimų komisijoje   (partija ir RK)

 Forma pridedama

6.

 Įgaliojimus atstovams rinkimams atstovauti partijai ar rinkimų komitetui ir   keliamiems kandidatams savivaldybių rinkimų  komisijose (partija ir RK,   nėra privaloma)

 Rekomenduojama forma pridedama

7.

 Dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas už keliamų   kandidatų sąrašą (partija ir RK)

 Informacija apie užstato dydį ir kaip jį   sumokėti pridedama

8.

 Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą (partija ir RK)

 Forma pridedama

9.

 Trumpą rinkimų programą (partija ir RK)

 Ne daugiau 1800 ženklų su tarpais

 (2018-12-11 VRK sprendimas Nr. Sp-193)

10.

 Informaciją apie laikotarpiu nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki   dokumentų pateikimo mėnesio 1 dienos gautas ir kasoje bei politinės   partijos einamojoje banko sąskaitoje (sąskaitose) turimas lėšas (partija)

 Forma pridedama

 Iki pareiškinių dokumentų pateikimo pabaigos (2019-03-22) dvi ar kelios partijos gali sujungti savo keliamų kandidatų   sąrašus.

11.

 Prašymą dėl partijų iškeltų kandidatų sąrašų sujungimo

 Forma pridedama

12.

 Jungtinį kandidatų sąrašą

 Forma pridedama

13.

 Dokumentus, patvirtinančius, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas   sąrašams sujungti

 Po 0,3 VMDU –  po 278,01 Eur) už   kiekvieną sujungiamą sąrašą. Informacija   pridedama

14.

 Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą

 Forma pridedama