Pareiškinių dokumentų sąrašas

  

PRETENDENTO BŪTI KANDIDATU Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS

PATEIKIAMŲ VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI PAREIŠKINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 (Atsisiųskite iš karto visus pareiškinius dokumentus ZIP formatu.)

Dokumentai pateikiami:

I. Registruotis pretendentu būti kandidatu  į Respublikos Prezidentus–

nuo vasario 20 d. iki kovo 7 d. 17 val.

Apie atvykimą į Vyriausiąją rinkimų komisiją asmuo praneša iš anksto tel. 852396969 ir susitaria dėl atvykimo laiko. Atvykęs  pateikia dokumentus:

1. Pareiškimą ( DOC)

2. Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą (grąžinamas pretendentui, kai Vyriausioji rinkimų komisija padaro kopiją)

3. Dokumentą apie sumokėtą rinkimų užstatą  (2305 X 5=11525 Lt) (DOC)

4. Partijos (partijų) sprendimą dėl kandidato į Respublikos Prezidentus iškėlimo, parengtas pagal partijos įstatus (jeigu kelia ir partija, galima pateikti vėliau)

5. Pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus užpildytą duomenų anketą (Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtinta forma) (DOC)

6. Pretendento būti  kandidatu į Respublikos Prezidentus pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus ar rinkimų teisę turinčius asmenis (DOC)

Vyriausioji rinkimų komisija pretendentui ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas išduoda parašų rinkimo lapus.

II. Parašų rinkimo lapų pateikimas– iki kovo 27 d. 17 val.

Pretendentas iki  kovo 27 d. 17 val. privalo grąžinti Vyriausiajai rinkimų komisijai parašų rinkimo lapus (įregistruoti kandidatu į Respublikos Prezidentus būtina ne mažiau kaip 20 tūkstančių rinkėjų parašų), taip pat kitus pareiškinius dokumentus:

1. Duomenų anketą apie ryšius su užsienio specialiosiomis tarnybomis (struktūromis) (Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtinta forma) (DOC)

2. Pajamų mokesčio deklaracijos pagrindinių duomenų išrašą (už 2013 metus)

3. Gyventojo turto deklaracijos pagrindinių duomenų išrašą (už 2013 metus)

(Lietuvos Respublikos Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymas, 6 str.)

4. Privačių interesų deklaraciją (Deklaracija pateikiama pagal VTEK patvirtintas taisykles www.vtek.lt, konsultacija tel. (85)2124396, 864693169)

5. Patikėtinių sąrašą (vardas, pavardė, asmens kodas, telefonas)

Gali pateikti

6. Pažymą apie savo sveikatos būklę

Vyriausioji rinkimų komisija taip pat prašo kandidatų plakatams išleisti pateikti:

7. Autobiografiją

8. Fotonuotrauką (spalvota, formatas 10x15 arba elektroninėse laikmenose raiška ne mažiau kaip 300 DPI)

Kandidato į Respublikos Prezidentus pateikti duomenys yra vieši, jie skelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos tinklalapyje įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus duomenis, kuriuos skelbti draudžiama.

Balandžio 10 d.–vėliausia data įregistruoti pretendentą kandidatu į Respublikos Prezidentus.