Asmens, išsikėlusio kandidatu į savivaldybės merus, teikiami pareiškiniai dokumentai savivaldybės rinkimų komisijai

Pareiškinių dokumentų įteikimas pradedamas likus 83 dienoms (nuo 2022-12-12  ) ir baigiama likus 65 dienoms iki rinkimų (2022-12-30  17.00 val.).

Pareiškiniai dokumentai SRK teikiami RINKĖJO PUSLAPYJE (https://www.rinkejopuslapis.lt)  elektroniniu būdu.

Eil. Nr.

Pareiškinių dokumentų pavadinimas

Pastabos

1.

Pareiškimą apie išsikėlimą kandidatu į savivaldybės merus.

Pildoma Rinkėjo puslapyje. Prašymo tekstas: 

Aš pareiškiu dalyvausiantis (-i) 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių merų rinkimuose (savivaldybės pavadinimas) Nr.  

2.

Įgaliojimą atstovauti jam savivaldybės rinkimų komisijoje

Pildoma Rinkėjo puslapyje.

Jei pareiškinius dokumentus pildys atstovas, tai kandidatas pirmiausia VRK pateikia užpildytą šią formą adresu jonas.spaicys@vrk.lt

3.

Kandidato anketą

Pildoma Rinkėjo puslapyje

4.

Metinės gyventojų pajamų deklaracijos išrašą

Kandidatas deklaruoja savo pajamas ir turtą už 2021 metus. Deklaravus, inicijuojamas elektroninių išrašų gavimas iš VMI automatiniu būdu „Rinkėjo puslapyje". Deklaruojant turtą, nurodomas pareigybės kodas – „602".
Jei pajamų ir turto deklaracijos už 2021 m. jau buvo pateiktos VMI anksčiau (pagal einamas pareigas), tai kandidatui nieko nereikia daryti (t. y., nereikia pildyti deklaracijų)

5.

Metinės gyventojo turto deklaracijos išrašą

6.

Privačių interesų deklaraciją

Deklaracijos duomenys turi atitikti tos dienos, kai pildoma deklaracija, duomenis. Deklaracija pateikiama www.pinreg.vtek.lt/ .Pirmiausia pasirenkama deklaracijos teikimo priežastis – „Kandidatuojama rinkimuose" ir pareigos „Kandidatas į savivaldybės tarybos narius"

7.

Pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus

Pildoma Rinkėjo puslapyje

8.

Įsipareigojimą, jeigu asmuo bus išrinktas, nutraukti darbą ar kitokią veiklą nesuderinamą su mero pareigomis

Pildoma Rinkėjo puslapyje

9.

Dokumentą, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas

Informacija apie rinkimų užstatą pridedama. Pavedimo kopija prisegama Rinkėjo puslapyje

10.

Prašymą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą.

Prisegama Rinkėjo puslapyje

(forma)

11.

Kandidato nuotrauką

Prisegama Rinkėjo puslapyje (nuotraukos dydis turi būti 3x4, spalvota, portretinė; fonas vienspalvis, neturėtų būti reklamos požymių turinčių ženklų, kitų asmenų ar simbolių;  failo formatas: TIFF, JPG, JPEG arba PNG,  raiška ne mažiau 300 DPI)

12.

Kandidato biografiją

Pildoma Rinkėjo puslapyje

13.

Trumpą rinkimų programą

Pildoma Rinkėjo puslapyje (ne daugiau kaip 1800 spaudos ženklų (su tarpais))