Pareiškiniai dokumentai

 

PAGAL ĮSTATYMĄ PARTIJA, RINKIMŲ KOMITETAS TURI ĮTEIKTI VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI ŠIUOS PAREIŠKINIUS DOKUMENTUS

(39 straipsnis. Kandidatų iškėlimo pareiškiniai dokumentai)

(Atsisiųskite iš karto visus pareiškinius dokumentus ZIP formatu.)

 

Pastabos

1. Pareiškimą dalyvauti rinkimuose

Pagal partijos įstatus

2. Partijos registracijos dokumentų nuorašą

 

3. Keliamų kandidatų sąrašą (PDF, XLS)

Forma pridedama. (Koalicijos sudarymo atveju, forma pridedama (PDF, XLS))

4. Kiekvieno keliamo kandidato:

Formos pridedamos

4.1. sutikimą (PDF, DOC)

4.2. anketą (PDF, DOC)

4.3. pajamų mokesčio deklaracijos išrašą

Išrašai (už 2013 m.) patvirtinti tos mokesčių inspekcijos, kuriai deklaracijos buvo pateiktos; rinkimų įstatymas nereikalauja, kad būtų pateikti sutuoktinio išrašai, bet sutuoktinis deklaraciją VMI turi pateikti

4.4. turto deklaracijos išrašą

4.5 privačių interesų deklaraciją

Deklaracijos duomenys turi atitikti tos dienos, kai pildoma deklaracija, duomenis (deklaracija pateikiama pagal VTEK patvirtintas taisykles www.vtek.lt, konsultacija tel. 8 5 2124396,

864693169)

4.6. pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis (PDF, DOC)

Forma pridedama

4.7. kandidato fotonuotrauką, autobiografiją

Reikalavimai fotonuotraukai ir autobiografijai nurodyti kandidato sutikimo formoje

Kandidato į Europos Parlamento narius pateikti duomenys yra vieši, jie skelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos tinklalapyje įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus duomenis, kuriuos skelbti draudžiama (asmens kodas ir kita)

5. Įgaliojimą atstovui rinkimams atstovauti Vyriausiojoje rinkimų komisijoje (partijai, rinkimų komitetui) (PDF, DOC)

Galima pateikti anksčiau. (Pateikiama atstovo vardas, pavardė, asmens kodas ir kontaktinis tel.)

Rekomenduojama forma pridedama.`

6. Įgaliojimus atstovams atstovauti partijai, rinkimų komitetui ir jos keliamiems kandidatams savivaldybių rinkimų komisijose (PDF, DOC)

Forma pridedama

 

7. Dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas rinkimų užstatas bei (PDF, DOC)

pranešimą, kuriame nurodoma banko sąskaita, į kurią užstatas bus grąžinamas (PDF, DOC)

Gali būti dokumento kopija. Informacija apie rinkimų užstatą pridedama

Pranešimo forma pridedama

8. Informaciją apie laikotarpiu nuo 2014 metų sausio 1 dienos iki dokumentų pateikimo mėnesio 1 dienos gautas ir kasoje bei politinės partijos bei jos skyrių einamoje sąskaitoje (sąskaitose) turimas lėšas (PDF, XLS)

Forma pridedama

Gali pateikti

9. Partijos programą

 

10. Rinkimų programą

 

Formos paskelbtos internete adresu – www.vrk.lt, skyriuje – TAI SVARBU