Pareiškiniai dokumentai

Pareiškinių dokumentų pateikimo tvarka 

PAREIŠKINIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Prasideda 2020 m. liepos 20 d.

Baigiasi 2020 m. rugpjūčio 7 d. 17:00 val.

Iki 2020 m. liepos 20 d. (paskutinė diena liepos 20 d. 17:00 val.) partija, kelianti kandidatus, ar asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu, turi būti užsiregistravę savarankiškais politinės kampanijos dalyviais.

Partijos teikiami pareiškiniai dokumentai

Asmens, išsikėlusio kandidatu į Seimo nariuteikiami pareiškiniai dokumentai

Pareiškiniai dokumentai teikiami RINKĖJO PUSLAPYJE https://www.rinkejopuslapis.lt

Pateikus dokumentus elektroniniu būdu, teikiami VRK ar ARK popieriniai pasirašyti pareiškiniai dokumentai.

Partijų ir kandidatų (tame tarpe ir Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose) pareiškinių dokumentų pateikimo tvarka ir formos yra patvirtintos 2020 m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu Nr. Sp-22 „Dėl politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų pareiškinių dokumentų pateikimo tvarkos aprašo ir pareiškinių dokumentų formų patvirtinimo"